Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

Lezing 29 februari 2016: studentenpresentaties

Tim Welleweerd IJsvrije Arctis: coöperatie of conflict?

In dit essay beargumenteer ik dat de huidige organisatiestructuren niet van een voldoende niveau zijn dat deze organisaties om kunnen gaan met de toenemende spanningen in de Arctis. Deze spanningen zullen toenemen omdat het zee-ijs in de Arctis smelt en meer landen interesse hebben in de Arctis. Deze landen hebben hiervoor verschillende redenen, zoals toegang willen hebben tot de vele grondstoffen of de nieuwe handelsroutes door het gebied willen benutten. Tegenwoordig zijn er veel spanningen tussen de Arctische landen over de zee-grenzen doordat de vastgelegde afspraken niet altijd duidelijkheid geven. Er bestaan eveneens spanningen over de bewapening van de Arctis. In mijn essay kijk ik ook naar mogelijke oplossingen, zoals bemoeienis van de Europese Unie of de Verenigde Naties. De vraag is of de Arctische landen hun soevereiniteit willen inleveren aan deze overkoepelende organisaties.

Wilmer Koster Opwarming van de toendra: effecten op de uitstoot van broeikassen

De gemiddelde temperatuur op aarde is al lange tijd stijgende, en de temperaturen in het Arctisch gebied stijgen zelfs disproportioneel. Als gevolg hiervan zal de permafrost in de toendra's, zoals die in Siberië, gaan ontdooien. In de permafrostlaag bevindt zich 50% van al het organische koolstof op aarde. Temperatuurstijgingen zorgen voor een vermeerderde vertering van dit organische materiaal door bacteriën, waarbij broeikasgassen vrijkomen (CO2 en CH4). Een ander gevolg is het noordwaarts optrekken van de boomgrens en een groeiende hoeveelheid plantenbiomassa, een proces dat ook wel Arctische vergroening wordt genoemd. De planten zorgen op hun beurt voor heropname van de broeikasgassen. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft zich gericht op het netto-effect van toendra-opwarming: zal die tot een versterkt broeikaseffect leiden, of heeft Arctische vergroening compensatie tot gevolg? In deze presentatie zal ik, aan de hand van actueel onderzoek, deze vraag beantwoorden.

Jelle Wichers Lena River basin hydrologic regime changes affect Sakha livelihood

Long-term (1935-1999) monthly data of temperature, precipitation, river discharge and active surface layer depth have been analysed in this case study in order to examine the hydrologic regime of the Lena River basin and the recent changes it has been subjected to. Some remarkable, interesting hydrologic changes have been identified and examined in this study. Annual temperature approximately elevated with 1.3 °C, causing an increase in active surface layer volume. Furthermore, significant rises (25-90%) in stream flow during the cold season (October-April) have occurred during the last several decades. Due to the atmosphere temperature increase, melting has emerged earlier in the snowmelt period, resulting into an advance of snowmelt into May instead of June. The magnitudes of changes in both stream flow and active surface layer depth are large enough to alter the hydrologic regime. Investigation into the hydrologic response of the Lena River basin reveals strong linkages of water discharge to climate change. As a result of this hydrologic regime variation, alaas (grasslands around thermokarst topographies) have been drained intensely. These grasslands are the main source of food for the cattle of the Sakha people. The Sakha people are a Turkish indigenous group surviving on the Lena River basin. As inundation of alaas occurs more frequently, less grasslands are available to the Sakha who are the only indigenous group to keep cattle. The changing Lena River hydrologic regime may jeopardize the culture of the Sakha people. Global change therefore not only affects the hydrologic regime of the Lena River basin, but furthermore indirectly impacts the lives of thousands of Sakha.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:18