Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

6 maart 2017: Lezingen Mireille Schipper en Wil Greven

Landbouw in Alaska

Door Mireille Schipper
Alaska is het enige Arctische gebied in Amerika, met een gemiddelde jaarlijkse temperatuur ruim onder het vriespunt. Vanwege de noordelijke ligging draagt landbouw maar voor een klein deel bij aan de economie van Alaska. In mijn paper heb ik onderzocht of het mogelijk is landbouw in Alaska verder te ontwikkelen op een economisch duurzame manier. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik de uitdagingen die boeren in Alaska tegen - komen bij het opzetten en onderhouden van een landbouwbedrijf geanalyseerd.

Daarnaast heb ik gekeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen en oplossingen die deze boeren kunnen helpen, om de problemen die het Arctische klimaat met zich mee brengt aan te pakken.

Lees hier de paper van Mireille

Late gevolgen van intoxicatie tijdens zwangerschap en lactatieperiode

Door Wil Geven

Onderzoek naar de late gevolgen van intoxicatie met polychlorinated biphenyls (PCB’s) en kwik tijdens zwangerschap en

lactatieperiode; het Nunavik geboorte cohort.

Nadat in de jaren tachtig van de twintigste eeuw bij pasgeboren baby’s afwijkingen in het bewegingspatroon werden vastesteld die werden toegeschreven aan PCB’s, werden diverse onderzoeken naar geboortecohorten gestart; ook in Nunavik. In dit prospectieve moeder-kind cohort van ruim tweehonderd deelnemers vonden, naast het bepalen van de bloedspiegels van diverse PCB’s en Methylkwik, vervolgonderzoeken plaats op de leeftijd van zes en twaalf maanden, vijf tot zeven jaar en tenslotte op de leeftijd van elf jaar. Een veelvoud aan onderzoeken bij de kinderen naar bewegingspatronen, reactiesnelheid en ontwikkelingsniveau werd verricht.
In mijn voordracht presenteer ik de risico’s van deze intoxicaties en de voornaamste resultaten van al dit onderzoek. Tevens belicht ik de methodologische problemen bij deze relatief laaggradige intoxicaties.

Lees hier de paper van Wil

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 11:56