Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

31 maart 2014: Lezing Simon Troelstra

Natuurlijke klimaatarchieven in het Arctische gebied

De opwarming van de Aarde veroorzaakt grote veranderingen in het Arctische gebied. Ook in het verleden is dit regelmatig gebeurd, zoals de overgang van de warme Middeleeuwen naar de Kleine IJstijd, maar toen had dit een natuurlijke oorzaak. Om de rol van de menselijke invloed op de huidige opwarming te kunnen vaststellen, moeten we eerst het natuurlijke proces goed begrijpen. Wat betekende natuurlijke klimaatsverandering voor de Vikingen of voor de zoektochten naar een vaarroute om de noord?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden maken we gebruik van natuurlijke klimaat archieven, zoals sedimentkernen uit fjorden of de schelpen van mollusken. In de kernen geven sediment en microfossiel inhoud een duidelijk beeld van veranderingen in watertemperatuur, zoutgehalte en ijsbedekking. Met behulp van geavanceerde technieken kunnen schelpen, ook die van duizenden jaren oud, in groot detail bemonsterd worden, waardoor we klimaat variabiliteit van jaar tot jaar kunnen volgen.

De lezing zal de natuurlijke klimaatsverandering van de laatste 2000 jaar behandelen aan de hand van voorbeelden uit Groenland en Spitsbergen. Tijdens het International Polar Year was de relatie klimaatsverandering/menselijke activiteit in het Arctische gebied het speerpunt van het door de VU gecoördineerde programma NORCLIM.

Simon Troelstra werkt bij het Cluster Aarde en Klimaat, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Wanneer 31 maart 2014

Hoe laat 19:30 uur

Waar Arctisch Centrum, Aweg 30, Groningen. Ingang Herman Colleniusstraat

Toegang € 2,00, studenten € 1,00.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:18