Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

30 Oktober 2017: Coco Smits

De social license to operate van olie- en gasactiviteiten in Groenland: vertrouwen, legitimiteit en internationale invloeden
Coco Smits
Coco Smits

Het noordpoolgebied is één van de gebieden waar klimaatverandering het meest zichtbaar is. Het terugtredende zee-ijs heeft niet alleen ecologische gevolgen, maar brengt ook kansen met zich mee voor de ontwikkeling van offshore activiteiten zoals visserij, scheepvaart, toerisme en olie- en gasontwikkeling. Op dit moment staat de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasactiviteiten in het Arctisch gebied op een laag pitje, maar het was in de afgelopen jaren één van de meest controversiële onderwerpen op energiegebied.

Ook in Groenland stond de ontwikkeling van olie- en gasactiviteiten hoog op de agenda. In 2009 heeft het land vergaande autoriteit binnen het Deense koninkrijk gekregen en zag de ontwikkeling van olie en gas als een manier om ook financieel onafhankelijk van Denemarken te worden. De ontwikkeling van deze activiteiten leidde niet alleen in Groenland maar ook daar buiten tot veel (maatschappelijke) discussie.

Vanuit de sociale wetenschappen is dit een interessante case study: zowel vanuit lokaal oogpunt waar het gaat om een balans tussen (economische) ontwikkeling en (ecologische) risico’s alsook vanuit internationaal oogpunt waar het gaat om klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie. Met behulp van het social license to operate concept wordt de nationale en internationale maatschappelijke discussie rondom olie- en gasactiviteiten in Groenland geanalyseerd. Vertrouwen en legitimiteit spelen hierin een grote rol.

In Wageningen opgeleid (MSc Evironmental Sciences), werkt Coco Smits als consultant bij Royal Haskoning DHV. Zij ontving in november 2013 de IEMA Graduate Award als “de beste recent afgestudeerde milieukundige ter wereld”. Haar werk richt zich o.a. op de sociale aspecten van grote indust riële projecten. Haar belangstelling gaat vooral uit naar het Arctische gebied.

Lees bijvoorbeeld het artikel van Coco getiteld: Oil and gas development in Greenland: A social license to operate, trust and legitimacy in environmental governance

Laatst gewijzigd:03 juli 2019 10:20