Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

30 mei 2016: Lezing Tekke Terpstra

Inuit buiten het Arctisch gebied: Migratie, identiteit en beeldvorming

Inuit zijn inheemse bewoners in Groenland, Noord-Canada, Alaska en Siberië. Een deel van de Inuit woont echter niet in het Arctisch gebied. In het kader van zijn onlangs afgeronde promotieonderzoek naar Inuit buiten het Arctisch gebied aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, verrichtte Tekke Terpstra veldwerk in Denemarken, Groenland en Canada. De lezing zal gaan over ervaringen van Inuit die het Arctisch gebied hebben verlaten. De nadruk ligt op Groenlandse Inuit/Groenlanders in Denemarken, maar er zal ook stilgestaan worden bij Inuit die van Noord- naar Zuid-Canada zijn verhuisd. Waarom zou je het Arctisch gebied verlaten? Hoe staan Inuit buiten het Arctisch gebied bekend? En wat missen Groenlanders in Denemarken? Tijdens deze lezing zal er op deze en andere vragen ingegaan worden.

Tekke Terpstra is scandinavist en cultureel antropoloog. Als promovendus was hij verbonden aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn promotieonderzoek verrichtte hij veldwerk in Denemarken, Groenland en Canada. In 2015 verdedigde hij zijn proefschrift getiteld Inuit outside the Arctic: Migration, Identity and Perceptions. Momenteel is hij werkzaam als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook verzorgt hij Deense taalles bij het Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau Nederland.

Wanneer 30 mei 2016

Hoe laat 19:30 uur

Waar Arctisch Centrum, A-weg 30 (ingang Herman Colleniusstraat)

Toegang € 2,00; studenten € 1,00

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:18