Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

30 januari 2012: lezing Jacqueline Stefels

Verandert het klimaat als het zeeijs op de polen smelt?

De uitwisseling van klimaatgassen tussen zee en atmosfeer bepaalt voor een belangrijk deel het klimaat op aarde: broeikasgassen zoals CO2 houden de aarde warm en anti-broeikasgassen houden de aarde koel. Zeeijs is lang beschouwd een "deksel" op de oceaan te zijn; de aanwezigheid van zeeijs zou de uitwisseling van gassen tussen oceaan en atmosfeer belemmeren. Hierdoor werd het hele poolgebied als niet-relevant beschouwd in klimaatmodellen die probeerden de balans van klimaatgassen goed weer te geven. Ons onderzoek toont echter aan dat zeeijs een belangrijke bron van klimaatgassen kan zijn. Vooral tijdens het smelten van het ijs in het voorjaar komen deze gassen vrij. Momenteel zijn er grote veranderingen in ijsbedekking gaande. In deze lezing zal ingegaan worden op de mogelijke consequenties hiervan voor het klimaat.

Jacqueline Stefels
Jacqueline Stefels
Laatst gewijzigd:26 februari 2019 11:46