Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

30 April 2018: Sarah Dresscher

Leven van het land en de zee. De expansie van Europese commerciële jachtsystemen in arctische gebieden tijdens de vroeg moderne tijd 1500-1800
Sarah Dresscher
Sarah Dresscher

Tijdens de vroeg moderne periode (ca. 1500-1800) begonnen Europeanen het arctische gebied te verkennen op zoek naar rijkdommen als ivoor, bont, vis en dierlijk vet (walvis- en walrusspek). De jacht door mensen in het arctische gebied had altijd als doel het eigen levensonderhoud gehad. Door de komst van de commerciële jacht moest dit doel worden gecombineerd met de eisen van de commerciële markten in Europa. Niet langer kon worden volstaan met overleven. Er moesten economische successen worden geboekt.

Het arctische gebied werd de periferie van Europa. De producten die werden verkregen door de jacht werden niet langer meer gebruikt voor het eigen levensonderhoud, maar werden verkocht op de Europese markten. Deze historische verschuiving kan worden begrepen aan de hand van drie verschillende trends; trend 1 - exploitatie met als doel het eigen levensonderhoud (jager-verzamelaar groepen); trend 2 - commerciële exploitatie door gecommercialiseerde jager-verzamelaars; en trend 3 - de commerciële exploitatie door Europeanen in de 'lege' Arctis.

Binnen deze lezing zal worden ingegaan op de gevolgen die de commerciële jacht had op het leven en overleven van jagers in het arctische gebied. Hoe vonden zij de balans tussen overleven en tegelijkertijd commercieel succesvol te zijn? Er zullen verschillende casestudies voorbij komen waarbinnen onder meer gekeken wordt hoe de gecommercialiseerde jager-verzamelaars door nieuwe mobiliteit- en voedselstrategieën tot een balans kwamen (de Khanty) maar ook hoe Europese jagers een bestaan probeerden op te bouwen in afgelegen arctische gebieden (de Noormannen op Groenland en Russische jagers op Spitsbergen).

Wanneer 30 april 2018
Hoe laat 19.30 uur
Waar A-weg 30, Groningen - ingang Herman Colleniusstraat
Toegang € 2,00 - studenten gratis

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:18