Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

29 oktober 2012: Lezing Henk Visscher

De milieucrisis aan het einde van het Perm: de rol van het Siberische vulkanisme
.
.

Verreweg de meest ingrijpende milieucrisis die het leven op aarde ooit heeft moeten doorstaan vond plaats aan het einde van het Perm, ruim 250 miljoen jaar geleden. Deze crisis leidde tot een massaal uitsterven van zowel mariene als terrestrische organismen. Het verlies aan biodiversiteit was enorm en het duurde meer dan 4 miljoen jaar voordat complexe ecosystemen, zoals riffen en bossen, zich weer volledig hadden hersteld. De crisis viel samen met een periode van uitzonderlijk omvangrijk vulkanisme in Siberië. Het ligt dan ook voor de hand om vulkanische activiteit te beschouwen als de hoofdoorzaak van het ineenstorten van laat-Permische ecosystemen. Maar er bestaat nog geen eenduidig beeld van de wijze waarop het Siberische vulkanisme het milieu overal op aarde heeft kunnen beïnvloeden.

In zijn voordracht richtte hij zich op recente ideeën over het verband tussen vulkanisme en de Perm-crisis. Deze ideeën houden vooral rekening met milieu-effecten van schadelijke gassen die in de atmosfeer terecht kunnen zijn gekomen. Hierbij wordt gedacht aan CO2, methaan en verschillende zwavel-, chloor-, broom- en fluorverbindingen. Maar ook de mogelijke rol van vulkanische as en asdeeltjes van verbrande steenkoollagen wordt momenteel onderzocht.

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 11:44