Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

29 januari 2018: Lezing Margje de Jong

Onderzoek aan de brandgans op Spitsbergen
brandganzen
brandganzen

De brandganzenpopulatie die overwintert op de Solway Firth, een groot estuarium tussen Engeland en Schotland, en broedt op Spitsbergen is een voorbeeld van één van de meest succesvolle beschermingsmaatregelen.

In de afgelopen jaren is de populatie sterk toegenomen van 300 tot meer dan 30 000 individuen. Een dergelijke groei van de populatie brengt mogelijk veranderingen op individueel niveau met zich mee.

In deze lezing neemt Margje de Jong, promovendus bij het Arctisch centrum (Rijksuniversiteit Groningen), u mee gedurende het broedseizoen van de brandganzen op broedeilandjes in Kongsfjorden, Spitsbergen. We beginnen bij de trek vanaf Schotland via Noorwegen naar Spitsbergen. Hierbij is de timing van de trek van de ganzen ten opzichte van de datum van het smelten van de sneeuw op Spitsbergen erg van belang. Eenmaal aangekomen moeten de ganzen een nestplek veroveren en deze verdedigen tegen indringers en predatoren. In de Kongsfjorden broedpopulatie is jarenlang data verzameld van individuele verschillen in nestverdedigingsgedrag van de brandganzen. Een aspect waarin nesten van de brandganzen op Spitsbergen verschillen, zijn de aantallen vlooien in het nest. Nesten met veel vlooien hebben een lager broedsucces dan nesten met weinig vlooien. Dit ligt mogelijk aan veranderingen in het broedgedrag van de ganzen. Na het uitkomen van de eieren zwemmen de meeste ganzenparen met hun kuikens de vaak lange tocht naar het vasteland op zoek naar geschikt foerageergebied. Hier moeten de families een afweging maken qua veiligheid en aanwezigheid van voedsel (de poolvos ligt op de loer!). Ook komen ze hier vervuilde gebieden tegen, door de aanwezigheid van een verlaten koolmijngebied, met mogelijke consequenties voor de opgroeiende kuikens.

Wanneer 29 januari 2018

Hoe laat 19:30 uur

Waar Aweg 30, Groningen - ingang Herman Colleniusstraat

Toegang € 2,00 - studenten gratis

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:18