Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

28 maart 2018: Jacqueline Stefels

Hoe belangrijk is het microscopisch kleine leven in zeeijs voor de Antarctische voedselketens en het klimaat op aarde?

Zeeijs wordt in klimaatmodellen voornamelijk opgenomen vanwege het reflecterend vermogen. Het witte oppervlak weerkaatst zonnestralen terug naar de atmosfeer en zorgt er dus voor dat de aarde minder kan opwarmen dan wanneer er donker, open water zou zijn. Er is echter ook nog een andere kant aan zeeijs die veel minder bekend is. Zeeijs herbergt namelijk een enorme hoeveelheid algen. Die spelen enerzijds een belangrijke rol in het vastleggen en produceren van diverse klimaatgassen, en anderzijds vormen ze een rijk diner voor hogere schakels in de voedselketen. Nu de zeeijsbedekking door klimaatverandering drastisch aan het veranderen is, wordt het steeds belangrijker een idee te krijgen hoe deze processen gereguleerd worden. De afgelopen 5 jaar hebben wij onderzoek gedaan vanaf de Britse onderzoeksbasis Rothera, waar Nederland een eigen laboratorium heeft. Rothera ligt aan de westkant van het Antarctisch schiereiland en heeft de afgelopen decennia een sterke opwarming doorgemaakt, waardoor de zeeijsbedekking steeds minder is geworden. Ons onderzoek richtte zich met name op de productie en vastlegging van klimaatgassen door micro-organismen over de seizoenen heen en wat de rol van zeeijs hierbij is. Het zeeijs blijkt met name een belangrijke rol te spelen in de productie van het klimaat-afkoelende gas dimethylsulfide. We zitten nog midden in de verwerking van data, maar enkele tipjes van de sluier kunnen wel al opgelicht worden.

Wanneer 26 maart 2018

Hoe laat 19:30 uur

Waar Aweg 30, Groningen - ingang Herman Colleniusstraat

Toegang € 2,00 - studenten gratis

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:18