Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

26 september: Lezing Frans Snik

Magnetische processen op de zon
Dr. Ir. Frans Snik is zonnefysicus bij het Sterrekundig Instituut Utrecht, waar hij onder andere werkt aan instrumenten die magnetische velden van de zon meten. Magnetische processen op de zon, in de vorm van zonnevlekken, kunnen leiden tot gigantische explosies ("zonnevlammen"). Metingen aan de sterke magneetvelden van deze zonnevlekken en actieve gebieden worden al gedaan. In juni jl. werd een nieuwe en unieke Utrechtse zonnetelescoop geïnstalleerd in de Amerikaanse Kitt Peak-sterrenwacht. Frans Snik ontwikkelde een methode om metingen aan het zwakke “achtergrondveld” van de zon te kunnen uitvoeren met deze nieuwe telescoop. Zo moet deze telescoop een bijdrage gaan leveren aan het ontraadselen van de zonnecyclus.

Immers, deze zonnecyclus wordt nog slecht begrepen. De afgelopen jaren waren extreem rustig wat het aantal zonnevlekken betreft en de vraag is wat dat betekent. Nederlandse en Amerikaanse astronomen menen dat de zon binnenkort aan een winterslaap begint van tientallen jaren. Dat zou mogelijk consequenties kunnen hebben voor het klimaat op aarde.

Zonnevlammen kunnen daarnaast grote gevolgen voor de ruimtevaart hebben, maar ook voor de elektriciteitsvoorziening op aarde (storingen, uitval). Een ander, bijzonder mooi verschijnsel dat door deze hoogenergetische deeltjes in onze atmosfeer wordt veroorzaakt, is het noorder- en zuiderlicht.

Tijdens de lezing werd veel bijzonder beeldmateriaal over deze processen op de zon getoond.

Zie ook www.astro.uu.nl

Onderstaande website werden door Frans Snik aangeraden vanwege de interesante beelden:

Solar Dynamics Observatory: http://sdo.gsfc.nasa.gov

Solar  and Heliospheric Observatory: http://sohowww.estec.esa.nl

Solar Monitor: http://solarmonitor.org

Space Weather Prediction Centre: http://www.swpc.noaa.gov

Solar Influences Data Analysis Center: http://sidc.oma.be

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:17