Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

26 januari 2015: Lezing Michiel van den Broeke

Het smeltende ijs van Groenland en Antarctica

Het beschikbaar komen van enorme hoeveelheden satellietgegevens heeft een ware revolutie veroorzaakt in het polaire klimaatonderzoek. Maar ondanks deze slimme metingen vanuit de ruimte blijft het noodzakelijk om af te reizen naar de Poolgebieden om ter plekke te meten hoe snel de ijskappen smelten. In deze lezing presenteer ik de laatste stand van zaken in het polaire klimaatonderzoek, en laat zien hoe met een zorgvuldige combinatie van gegevens kan worden bepaald hoe snel de enorme ijskappen van Groenland en Antarctica smelten, en wat dit betekent voor de stand van de zeespiegel.

Prof. dr. Michiel van den Broeke is hoogleraar Polaire Meteorologie aan de faculteit Bètawetenschappen. Hij doet onderzoek naar het smelten van ijskappen en de zeespiegelstijging die dat veroorzaakt. Hij maakt daarbij gebruik van informatie die door satellieten en door op de UU gebouwde automatische weerstations wordt verzameld. Het onderzoek maakt deel uit van een groot internationaal netwerk waarin tientallen onderzoeksinstellingen uit verschillende landen samenwerken. Het uiteindelijke doel is het beter begrijpen van de interactie tussen ijs en klimaat, zodat er betere voorspellingen over de zeespiegelstijging gedaan kunnen worden.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:17