Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Outreach IMAKA Activiteiten overzicht

1 mei 2017: Lezing Erik Molenaar

De Noordpool en het Internationale Recht

Alarmerend nieuws over terugtredend zee-ijs en ander effecten van klimaatverandering op het noordpoolgebied is regelmatig te vinden in de media. Deze lezing richt zich op het internationaalrechtelijke raamwerk waarin deze veranderingen plaatsvinden, en die onder meer vragen oproepen over de mate waarin dit raamwerk in staat is om huidige en toekomstige menselijke activiteiten adequaat te reguleren. Hierbij spelen verschillende geschillen tussen staten een belangrijke rol; bijvoorbeeld over maritieme grenzen, de status van bepaalde wateren, en de geografische reikwijdte van het Spitsbergen Verdrag. Regulering van huidige en toekomstige menselijke activiteiten vindt zowel plaats door intergouvernementele organisaties en lichamen op het mondiale vlak (bijv. de Internationale Maritieme Organisatie en de Internationale Walvisvaart Commissie) als op het regionale vlak (bijv. de Arctische Raad en verschillende regionale visserijbeheersorganisaties). Voor een aantal Arctische staten is de rol van niet-Arctische staten zoals Nederland binnen regionale Arctische organisaties en lichamen een gevoelige kwestie.

Prof. dr. mr. ing. Erik Molenaar is werkzaam op het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) aan de UU. Zijn wetenschappelijke expertise ligt o.a. op het terrein van het internationaal recht met betrekking tot de poolgebieden.

Bekijk de powerpoint presentatie van de lezing

Laatst gewijzigd:14 juli 2023 09:55