Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre

Nieuwe directeur

Kees Bastmeijer wordt per 1 september 2022 de nieuwe directeur van het Arctisch Centrum
18 juni 2022
Kees Bastmeijer tijdens de SEES expeditie in 2015
Kees Bastmeijer tijdens de SEES expeditie in 2015

We zijn heel blij met de aanstelling van Kees Bastmeijer als nieuwe directeur van het Arctisch Centrum en hoogleraar Arctische en Antarctische Studiën aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kees is jurist en zijn kennis en ervaring op het gebied van internationale natuurbescherming is een mooie aanvulling op de interdisciplinaire samenstelling van ons team. Kees is als hoogleraar in Tilburg al jaren adviseur van de Nederlandse overheid ten aanzien van het internationale beheer van Antarctica. Zijn bestuurslidmaatschap van de Waddenacademie biedt ook kansen om de relaties tussen het Arctisch gebied en het Waddengebied extra aandacht te geven.

Met de benoeming van Kees verwachten wij onze positie als interdisciplinair onderzoeksteam en als Nederlands kennis- en adviescentrum verder te versterken ten aanzien van zowel het Arctische als Antarctische gebied.

Na het afronden van zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Nijmegen is Kees in 1989 bij het ministerie van VROM gaan werken. Begin jaren negentig raakte hij betrokken bij het internationaal beheer van Antarctica (deelname aan de internationale vergaderingen vanaf 1992). Parallel aan de internationale discussies heeft hij in de jaren negentig de Nederlandse Antarcticawetgeving ontwikkeld. In 1999 is hij overgestapt naar de Universiteit van Tilburg, waar hij in 2002 zijn proefschrift over de juridische bescherming van Antarctica verdedigde. In 2009 is hij aan dezelfde universiteit benoemd tot hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op het milieurecht, in het bijzonder op de rol van het recht bij het beschermen van natuurwaarden. Hoewel zijn onderzoeksagenda in de loop der jaren is verbreed, nemen Antarctica en in toenemende mate het Arctische gebied een centrale plaats in zijn onderzoek in. Hijricht zich daarbij onder meer op de rol van het recht bij het beschermen van wilderniswaarden, de effectiviteit van de regulering van pooltoerisme, de relaties tussen klimaatverandering en de op de poolgebieden toepasselijke juridische regimes en de juridische aspecten van de 'strijd' om natuurlijke hulpbronnen.

Publicatie-overzicht

Laatst gewijzigd:18 juni 2022 12:58

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.