Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre

Minister van Engelshoven gaat mee op de SEES expeditie

14 februari 2020

Wij zijn blij dat we nu officieel kunnen aankondigen dat onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde meegaat op de SEES expeditie. Ze kondigde dit zelf aan tijdens een bijeenkomst ter viering van het honderdjarig bestaan van het Spitsbergen verdrag, georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds en het Scheepvaartmuseum op zondag 9 februari in Amsterdam.

Minister Van Engelshoven: ‘Deze expeditie is van groot wetenschappelijk belang. Nederlandse wetenschappers spelen een belangrijke rol in het interdisciplinaire onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor het Arctische gebied. Ik ga daarom graag in op de uitnodiging om deel te nemen aan deze expeditie.’

Uiteraard zijn we erg blij met haar deelname en de aandacht die we hopen dat dit met zich meebrengt voor het belang van het soort onderzoek dat wij doen. De exepditie vindt plaats van 3-12 augustus 2020.

Voor meer informatie over de expeditie zie sees.nl/2020

SEES organisatoren samen met minister van Engelshoven (tweede van links)
SEES organisatoren samen met minister van Engelshoven (tweede van links)
Laatst gewijzigd:14 februari 2020 14:17

Meer nieuws