Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekAlice

Alice - Artificial Intelligence and Cognitive Engineering

Het onderzoek in Kunstmatige Intelligentie en Technische Cognitiewetenschap heeft duidelijk een interdisciplinair karakter. Met Informatica is er een gedeelde interesse in formeel modelleren. Deze modellen kunnen symbolisch, statistisch, fysiek of hybride zijn. Met Psychologie is er een gedeelde interesse in natuurlijke cognitie. Hierbij bestaat het doel uit het expliciet beschrijven van fundamentele eigenschappen van cognitie, zodanig dat computationele modellen van perceptuele, cognitieve and bewegingscontrole functies kunnen worden vervaardigd. Het onderzoek bestaat uit vier aan elkaar gerelateerde onderzoeksprogramma's uit de Kunstmatige Intelligentie: Autonomous Perceptive Systems, Cognitive Modeling, Multi-Agent Systems, Robotics.

Lab @ My Place- de werking van de hersenen

Onze hersenen kunnen van alles, maar hoe doen ze dat precies? Onderzoekers proberen daar achter te komen door hersenwerking te simuleren.

printOok beschikbaar in het: English