Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidRechten studerenToelating en aanmelding

Aanmelding, matching, toelating!

Het volledige proces van aanmelding-matching-toelating kan best wat ingewikkeld zijn. Je wordt overladen met informatie en berichten, van Studielink, de universiteit en de faculteit (opleiding). Om jou daarin te ondersteunen hebben we 10 stappen uitgewerkt. Volg je alle stappen nauwkeurig, dan weet je zeker dat jij er alles aan gedaan hebt om toegelaten te kunnen worden tot je nieuwe studie.

Is iets toch nog niet duidelijk, mail je vragen of opmerkingen dan naar onze facultaire matchingscoördinator: rechten.matching@rug.nl.


1. Oriënteer je op de opleiding

Zorg dat je je ruim op tijd oriënteert op je studiekeuze. Wil je algemene informatie over de studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG en de zes verschillende afstudeerrichtingen binnen deze bachelor, dan kun je daarvoor terecht

2. Check of je toelaatbaar bent

Denk je er over Rechtsgeleerdheid aan de RUG te gaan studeren, check dan voor de zekerheid even of jouw vooropleiding straks toelating geeft tot deze bachelor. Uiteraard begrijpen we dat je wellicht je vooropleiding nog niet afgerond hebt, voor de aanmeldingsdeadline of voor de matchingsdag.

Toelaatbaar:

 • Nederlands VWO diploma (ieder profiel)
 • geen VWO, maar wel een afgerond of vrijgesteld colloquium doctum Rechtsgeleerdheid aan de RUG
 • geen VWO, maar wel een afgeronde HBO propedeuse Rechten, SJD of MER > zie ook STAP 7
  Let op: andere HBO propedeuses zijn niet toelaatbaar! Ben je 21 jaar of ouder, dan kan ons colloquium doctum traject misschien een oplossing bieden.
 • geen VWO, maar wel een afgeronde WO propedeuse van een Nederlandse universiteit
 • buitenlands diploma op VWO niveau, aangevuld met NT2 > zie ook stap 7*

* Heb je wel de Nederlandse nationaliteit of is Nederlands je moedertaal, dan kan de C-toets van het RUG Talencentrum wellicht ook volstaan, in plaats van Staatsexamen NT2.

3. Verdiep je in de opleiding

Als je zeker weet dat je toelaatbaar bent met jouw (bijna) afgeronde vooropleiding, kun je je verder gaan verdiepen in de opleiding van je keuze. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deel te nemen aan:

4. Meld je aan in Studielink

HEEL ERG BELANGRIJK: DOE DIT VÓÓR 1 MEI 2018!

De aanmeldingsprocedure begint pas echt met jouw aanmelding in Studielink. Denk er om dat je je aanmeldt voor de studie vóór 1 mei. Dit is een harde deadline, die voor de meeste opleidingen in Nederland geldt. Na 1 mei vervalt namelijk je toelatingsrecht tot onze opleiding.

Om in te kunnen loggen op Studielink moet je een DIGID hebben. Heb je deze nog niet, dan kun je deze bij de overheid aanvragen. Dat duurt ongeveer 2 weken. Doe dat dus ruim voor 1 mei!

Nadat je ingelogd bent in Studielink kies je voor een nieuwe inschrijving.

 • geef aan dat je wilt starten per 1 september 2018
 • aan de Universiteit
 • voor de bachelor
 • je start natuurlijk gewoon in het eerste jaar
 • aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • met de bachelor Rechtsgeleerdheid
 • kies de locatie waar je straks wilt studeren: Groningen of Leeuwarden

BEN JE TE LAAT EN HEB JE JE NA 1 MEI AANGEMELD?

Dan wordt jouw aanmelding voor onze opleiding niet verder in behandeling genomen en ben je dus niet toelaatbaar tot de propedeuse Rechtsgeleerdheid per studiejaar 2018-2019.

Er zijn een aantal situaties waarin een aanmelding tussen 1 mei en 1 augustus togestaan is:

 • je hebt je voor 1 mei wel aangemeld voor een andere studie aan de RUG,
 • je krijgt dit studiejaar een negatief BSA bij je huidige opleiding aan de RUG,
 • je hebt eerder ingeschreven gestaan voor de studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG,
 • je kunt aantonen dat je op 1 mei 30 EC of meer behaald hebt van een propedeuse Rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse universiteit,
 • je hebt een WO propedeuse afgerond van willekeurige studie aan een Nederlandse universiteit,
 • je hebt het colloquium doctum Rechtsgeleerdheid aan de RUG afgerond of vrijgesteld gekregen,
 • je hebt een buitenlandse vooropleiding afgerond, of
 • je kunt met bewijsstukken aantonen dat je je onmogelijk voor 1 mei kon aanmelden, op grond van zwaarwegende, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden.

Als je van mening bent dat één van de bovenstaande situaties op jou van toepassing is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de faculteit: rechten.matching@rug.nl. Geef in die mail duidelijk aan op welke van bovenstaande uitzonderingen jij je wilt beroepen en stuur eventuele bewijsstukken gelijk mee.

AANGEMELD NA 1 AUGUSTUS?

Dan wordt jouw aanmelding niet meer in behandeling genomen, ook niet als er sprake is van één van bovenstaande uitzonderingen. Je bent dan dus niet toelaatbaar tot Rechtsgeleerdheid per studiejaar 2018-2019.

5. Vul de online vragenlijst in

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink (STAP 4), ontvang je regelmatig e-mail berichten van Studielink, de universiteit en de faculteit. Houd daarom je e-mail regelmatig goed in de gaten, ook je spambox!

Vanaf half februari ontvang je per e-mail de universitaire vragenlijst die álle nieuwe eerstejaars studenten binnen twee weken ingevuld retour moeten sturen. Heb je recht op vrijstelling voor deelname aan de verplichte matchingsdag? Die vrijstelling geldt alleen voor de dag en niet voor dit online intakeformulier. Het intakeformulier moet dus altijd wél ingevuld worden. Uit deze vragenlijst halen we onder meer jouw motivatie voor je studiekeuze.

Problemen met (het invullen van) het formulier? Neem dan contact op met de Scholierenacademie van de RUG via matching@rug.nl
Let op: na het terugsturen ontvang je van ons geen ontvangstbevestiging.

6. Neem deel aan de matchingsdag

Matchingsdag

Wil je in Groningen Rechtsgeleerdheid komen studeren, dan moet je deelnemen aan één van onze matchingsdagen. De matchingsdagen zijn in 2018 gepland op de zaterdagen 26 mei en 2 juni. Je meldt je aan voor één dagdeel, dus een ochtend óf een middag op 26 mei óf 2 juni.
De aanmelding voor deze dagen gaat open op 25 april om 9.00 uur: https://events.rug.nl/matchingsdagrechten

Tijdens de matchingsdag woon je een hoorcollege bij en maak je een toets. Op basis daarvan kun jij zelf kijken of de studie inhoudelijk goed bij je past en kunnen wij beoordelen of jij een geschikte student bent voor onze studie. Dat betekent dat de matchingsdagen geen voorlichtingsdagen zijn; je krijgt geen nieuwe informatie over opleiding, eerste studiejaar, universiteit of stad. Voor studenten die straks het eerste jaar in Leeuwarden willen volgen: de matchingsdag wordt alleen in Groningen georganiseerd; voor de verplichte deelname kom je die dag dus naar Groningen.

Ter voorbereiding neem je het hoofdstuk Inleiding in het Nederlandse Recht van J.W.P. Verheugt grondig door. Tijdens de toets zullen vragen gesteld worden over deze stof.

Vrijstelling van de verplichte matchingsdag

Er zijn een aantal redenen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de matchingsdag. Zo mag je jouw deelname aan onze intensieve voorlichtingsdag Eén Dag Rechten opvoeren. Die vrijstelling kun je verzoeken in de volgende situaties:

 • deelgenomen aan Eén Dag Rechten (Juridische bestuurskunde) in 2016-2017
 • deelgenomen aan Eén Dag Rechten (Juridische bestuurskunde) in 2017-2018
 • deelgenomen aan de Matchingsdag Rechtsgeleerdheid RUG in 2016-2017
 • eerder ingeschreven gestaan voor de studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG
 • 30 EC of meer behaald van een propedeuse Rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse universiteit
 • een WO propedeuse afgerond van willekeurige studie aan een Nederlandse universiteit
 • het colloquium doctum Rechtsgeleerdheid aan de RUG afgerond of vrijgesteld gekregen
 • buitenlandse vooropleiding afgerond

Let op: Heb je vrijstelling aangevraagd en deze aanvraag goedgekeurd, dan kun je niet meer deelnemen aan één van de matchingsdagen.

7. Laat je vooropleiding controleren

Wil je rechten studeren aan de RUG, maar heb je geen (Nederlands) VWO diploma? Dan moet je in sommige gevallen ons tijdig jouw documenten toesturen.

Buitenlands diploma

Stuur dan z.s.m. een kopie van jouw diploma, cijferlijst en NUFFIC waardering van de toelaatbare vooropleiding naar de faculteit / opleiding: rechten.matching@rug.nl Behalve een gewaarmerkte kopie van je diploma + cijferlijst hebben we ook een certificaat nodig van het Staatsexamen NT2 (Nederlandse Taal). Heb je wel de Nederlandse nationaliteit of is Nederlands je moedertaal, dan kan de C-toets van het RUG Talencentrum wellicht ook volstaan, in plaats van Staatsexamen NT2. Moet jouw diploma nog gewaardeerd worden door het NUFFIC, houd dan rekening met een aantal weken extra verwerkingstijd!

HBO-Propedeuse

HBO-propedeuse behaald? Stuur dan een verklaring behaalde propedeuse van de HBO-examencommissie naar Studenteninformatie en administratie: sia@rug.nl. Denk er om dat het diploma vóór 31-08-2018 behaald moet zijn (zogeheten bufferweken tellen dus niet meer mee!).

8. Regel je betaling
Zorg dat je betaling vóór 31 augustus 2018 geregeld is!

Voor vragen en/of opmerkingen over onder meer je aanmelding dan wel inschrijving, je collegekaart (en pasfoto) en over je betaling kun je contact opnemen de University Student Desk van de RUG (dus niet met de faculteit / opleiding).

9. Bereid de start van je nieuwe studie goed voor

In de zomerperiode publiceren we een tweede stappenplan waarin je meer leest over het maken van je college- en tentamenrooster, het bestellen van de boeken en syllabi, de verschillende digitale systemen die je gaat gebruiken voor je studievoortgang, studieinformatie, e-mail en meer. Rond deze tijd ontvang je ook meer informatie over de facultaire introductie bijeenkomst (zie STAP 10) en het introkamp van de Juridische Faculteitsvereniging.

10. Neem deel aan de facultaire introductie bijeenkomst
Eind augustus / begin september organiseert de faculteit voor alle eerstejaars studenten Rechtsgeleerdheid een introductiebijeenkomst. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht. Je ontvangt dan namelijk veel belangrijke informatie, zodat je goed van start kunt in je nieuwe studie.
Laatst gewijzigd:23 april 2018 16:49