Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOnderwijsToelating en aanmelding

Stappenplan toelating propedeuse

Het volledige proces van aanmelding-matching-toelating kan best wat ingewikkeld zijn. Je wordt overladen met informatie en berichten, van Studielink, de universiteit en de faculteit (opleiding). Om jou daarin te ondersteunen hebben we 10 stappen uitgewerkt. Volg je alle stappen nauwkeurig, dan weet je zeker dat jij er alles aan gedaan hebt om toegelaten te kunnen worden tot je nieuwe studie.

Is iets toch nog niet duidelijk, mail je vragen of opmerkingen dan naar onze facultaire matchingscoördinator: rechten.matching@rug.nl.

1. Oriënteer je op de opleiding

Zorg dat je je ruim op tijd oriënteert op je studiekeuze. Wil je algemene informatie over de studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG en de zes verschillende afstudeerrichtingen binnen deze bachelor, dan kun je daarvoor terecht op

2. Check of je toelaatbaar bent

Denk je er over Rechtsgeleerdheid aan de RUG te gaan studeren, check dan voor de zekerheid even of jouw vooropleiding straks toelating geeft tot deze bachelor. Uiteraard begrijpen we dat je wellicht je vooropleiding nog niet afgerond hebt, vóór de aanmeldingsdeadline of voor de matchingsdag.

Toelaatbaar:

 • Nederlands VWO diploma (ieder profiel)
 • geen VWO, maar wel een afgerond colloquium doctum Rechtsgeleerdheid aan de RUG
 • geen VWO, maar wel een afgeronde HBO propedeuse Rechten, SJD of MER > zie ook STAP 7
  Let op: andere HBO propedeuses zijn niet toelaatbaar! Ben je 21 jaar of ouder, dan kan ons colloquium doctum traject misschien een oplossing bieden.
 • geen VWO, maar wel een afgeronde WO propedeuse van een Nederlandse universiteit
 • buitenlands diploma op VWO niveau, aangevuld met NT2 > zie ook stap 7*

* Heb je wel de Nederlandse nationaliteit of is Nederlands je moedertaal, dan kan de C-toets van het RUG Talencentrum wellicht ook volstaan, in plaats van Staatsexamen NT2. Neem daarvoor altijd even contact met ons op.

3. Verdiep je in de opleiding

Als je zeker weet dat je toelaatbaar bent met jouw (bijna) afgeronde vooropleiding, kun je je verder gaan verdiepen in de opleiding van je keuze. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deel te nemen aan:

4. Meld je aan in Studielink

HEEL ERG BELANGRIJK: DOE DIT VÓÓR 1 MEI 2019!

De aanmeldingsprocedure begint pas echt met jouw aanmelding in Studielink. Denk er om dat je je aanmeldt voor de studie vóór 1 mei. Dit is een harde deadline, die voor de meeste opleidingen in Nederland geldt. Na 1 mei vervalt namelijk je toelatingsrecht tot onze opleiding.

Om in te kunnen loggen op Studielink moet je een DIGID hebben. Heb je deze nog niet, dan kun je deze bij de overheid aanvragen. Dat duurt ongeveer 2 weken. Doe dat dus ruim voor 1 mei!

Nadat je ingelogd bent in Studielink kies je voor een nieuwe inschrijving.

 • geef aan dat je wilt starten per september 2019
 • aan de Universiteit
 • voor de bachelor
 • je start natuurlijk gewoon in het eerste jaar
 • aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • met de bachelor Rechtsgeleerdheid
 • kies de locatie waar je straks wilt studeren: Groningen of Leeuwarden

BEN JE TE LAAT EN HEB JE JE NA 1 MEI AANGEMELD?

Dan wordt jouw aanmelding voor onze opleiding niet verder in behandeling genomen en ben je dus niet toelaatbaar tot de propedeuse Rechtsgeleerdheid per studiejaar 2019-2020.

Er is een aantal situaties waarin een aanmelding tussen 1 mei en 1 augustus toegestaan is. In de volgende situaties geldt een deadline van 1 augustus:

 • je hebt je voor 1 mei wel aangemeld voor een andere studie aan de RUG,
 • je krijgt dit studiejaar een negatief BSA bij je huidige opleiding aan de RUG,
 • je hebt eerder ingeschreven gestaan voor de studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG,
 • je kunt aantonen dat je op 1 mei 30 EC of meer behaald hebt van een propedeuse Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit,
 • je hebt een WO propedeuse afgerond van willekeurige studie aan een Nederlandse universiteit,
 • je hebt het colloquium doctum Rechtsgeleerdheid aan de RUG afgerond of vrijgesteld gekregen,
 • je hebt een buitenlandse vooropleiding afgerond, of
 • je kunt met bewijsstukken aantonen dat je je onmogelijk voor 1 mei kon aanmelden, op grond van zwaarwegende, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden.

Als je van mening bent dat één van de bovenstaande situaties op jou van toepassing is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de faculteit door te mailen naar rechten.matching@rug.nl. Geef in die mail duidelijk aan op welke van bovenstaande uitzonderingen jij je wilt beroepen, schrijf een goede motivatie en stuur eventuele bewijsstukken gelijk mee.

AANGEMELD NA 1 AUGUSTUS?

Dan wordt jouw aanmelding niet meer in behandeling genomen, ook niet als er sprake is van één van bovenstaande uitzonderingen. Je bent dan dus niet toelaatbaar tot Rechtsgeleerdheid per studiejaar 2019-2020.

5. Neem deel aan de matchingsdag

Wil je in Groningen Rechtsgeleerdheid komen studeren, dan moet je deelnemen aan één van onze matchingsdagen. De matchingsdagen vinden dit jaar plaats op 25 mei en 1 juni.

>> AANMELDEN

Ter voorbereiding moest het hoofdstuk Inleiding in het Nederlandse Recht van J.W.P. Verheugt grondig door genomen worden.

Vrijstelling van de verplichte matchingsdag

Er is een aantal redenen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de matchingsdag. Zo mag je jouw deelname aan onze intensieve voorlichtingsdag Eén Dag Rechten opvoeren.

Vrijstelling dien je aan te vragen voorafgaand aan de laatste matchingsdag. De deadline ligt daarmee op 1 juni. De enige uitzondering hierop is het behalen van een WO propedeuse na 1 juni.

Vrijstelling kun je verzoeken in de volgende situaties:

 • deelgenomen aan Eén Dag Rechten (algemeen of Juridische bestuurskunde) ná 1 september 2017
 • deelgenomen aan de Matchingsdag Rechtsgeleerdheid RUG ná september 2017
 • eerder ingeschreven gestaan voor de studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG
 • 30 EC of meer behaald van een propedeuse Rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse universiteit
 • een WO propedeuse afgerond van willekeurige studie aan een Nederlandse universiteit
 • het colloquium doctum Rechtsgeleerdheid aan de RUG afgerond of vrijgesteld gekregen
 • buitenlandse vooropleiding afgerond

6. Laat je vooropleiding controleren

Wil je rechten studeren aan de RUG, maar heb je geen (Nederlands) VWO diploma? Dan moet je in sommige gevallen ons tijdig jouw documenten toesturen.

Buitenlands diploma

Stuur dan z.s.m. een kopie van jouw diploma, cijferlijst en NUFFIC waardering van de toelaatbare vooropleiding naar de faculteit / opleiding: rechten.matching@rug.nl Behalve een gewaarmerkte kopie van je diploma + cijferlijst hebben we ook een certificaat nodig van het Staatsexamen NT2 (Nederlandse Taal). Heb je wel de Nederlandse nationaliteit of is Nederlands je moedertaal, dan kan de C-toets van het RUG Talencentrum wellicht ook volstaan, in plaats van Staatsexamen NT2. Moet jouw diploma nog gewaardeerd worden door het NUFFIC, houd dan rekening met een aantal weken extra verwerkingstijd!

HBO-Propedeuse

HBO-propedeuse behaald? Stuur dan een verklaring behaalde propedeuse van de HBO-examencommissie naar Studenteninformatie en administratie: sia@rug.nl. Denk er om dat het diploma vóór 31-08-2018 behaald moet zijn (zogeheten bufferweken tellen dus niet meer mee!).

7. Regel je betaling
Zorg dat je betaling vóór 31 augustus geregeld is! Controleer ook of de afgegeven machtiging goed gegaan is. Heb je niet tijdig betaald, dan wordt je niet ingeschreven en vervallen je intekeningen voor vakken en tentamens...

Voor vragen en/of opmerkingen over onder meer je aanmelding dan wel inschrijving, je collegekaart (en pasfoto) en over je betaling kun je contact opnemen de Centrale Studenten Administratie van de RUG (dus niet met de faculteit / opleiding).

8. Bereid de start van je nieuwe studie goed voor

In de zomerperiode (meestal rond half juli) publiceren we een tweede stappenplan waarin je meer leest over het maken van je college- en tentamenrooster, het bestellen van de boeken en syllabi, de verschillende digitale systemen die je gaat gebruiken voor je studievoortgang, studieinformatie, e-mail en meer. Rond deze tijd ontvang je ook meer informatie over de facultaire introductie bijeenkomst (zie STAP 10) en het introkamp van de Juridische Faculteitsvereniging.

9. Neem deel aan de facultaire introductie bijeenkomst

Eind augustus organiseert de faculteit voor alle eerstejaars studenten Rechtsgeleerdheid een introductiebijeenkomst. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht. Je ontvangt dan namelijk veel belangrijke informatie, zodat je goed van start kunt in je nieuwe studie. De data van de facultaire introducties zijn op dit moment nog niet bekend, maar houd rekening met de laatste dagen van augustus.

Laatst gewijzigd:12 maart 2019 15:00