Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

Land zonder toeslagen?

18 mei 2021

Dit artikel levert een bijdrage aan de zoektocht naar alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel. Vier ideaaltypische stelsels voor inkomensoverdrachten aan burgers worden beschreven: de basisbehoeftentoeslag, het gegarandeerd minimuminkomen, de verzilverbare heffingskorting en basistoelagen. Deze varianten worden getoetst aan de functies die door het huidige toeslagenstelsel worden vervuld, te weten inkomensbescherming, activering en bestedingsautonomie. Het blijkt dat de verzilverbare heffingskorting vanuit deze drie perspectieven het beste uit de bus komt. Uiteraard is de keuze voor de uiteindelijke vormgeving afhankelijk van de politieke voorkeuren en pragmatische overwegingen.

Laatst gewijzigd:03 juni 2021 16:15

Meer nieuws