Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise The Notarial Institute Groningen (NIG)

VNAL-Scriptieprijs

De Vereniging van Notarissen in het voormalig Arrondissement Leeuwarden (VNAL), opgericht in 1845, is een vereniging die zich mede ten doel stelt: het bevorderen van de notariële wetenschap en publicaties op notarieel gebied. Eind 2020 heeft de vereniging besloten om jaarlijks een bedrag van in totaal € 1.500 uit te loven voor de twee beste scripties over notariële onderwerpen die door docenten van het Notarieel Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen zijn beoordeeld.

De Prijs

De prijs bestaat uit twee bedragen van elk € 750 die jaarlijks worden uitgereikt.

De procedure

  • Het tijdvak is van 1 september tot 1 september van het daaropvolgende jaar
  • Studenten en docenten kunnen de daarvoor in aanmerking komende scripties inzenden.
  • Voorwaarde is dat de scriptie beoordeeld is in het tijdvak waarvoor de prijs wordt uitgereikt. De registratie bij de faculteit (datum scriptiebriefje) is daarvoor bepalend.

Er is een Jury ingesteld die bestaat uit:

  • Prof. mr. W. Burgerhart (Voorzitter Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap)
  • Prof. mr. L.C.A. Verstappen (Voorzitter notariële sectie/Notarieel Instituut Rijksuniversiteit Groningen)
  • Mr. H.Ph. Breuker (voorzitter VNAL)

De scripties kunnen worden ingediend bij: prof. mr. L.C.A. Verstappen (l.c.a.verstappen rug.nl).

Wie komen in aanmerking?

Alle studenten die over de notariële onderwerpen een scriptie hebben geschreven. Daaronder vallen in ieder geval: het personen- en familie(vermogens)recht, het vastgoedrecht, het ondernemingsrecht, het notariaat en relevante fiscale aspecten.

De uitreiking

De VNAL jaarprijs zal één keer per jaar worden uitgereikt: tijdens de voorjaarsbijeenkomst van VNAL (doorgaans een zeilevenement, die in beginsel op de derde vrijdag in mei wordt gehouden).

Prijswinnaars worden op een VNAL-bijeenkomsten uitgenodigd om te vertellen over de inhoud van hun scriptie. 

Verspreiding scriptie

Prijswinnaars worden geacht toestemming te hebben verleend voor verspreiding van de scriptie aan VNAL-leden.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2023 11:26