Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

News

Methods & Cookies

From:We 17-05-2023 15:30
Until:Fr 01-09-2023 17:00
Where:Zaal 1312.0018 in het Harmoniegebouw

Methoden voor empirisch juridisch onderzoek als gesneden koek

In een reeks seminars worden verschillende methoden voor empirisch juridisch onderzoek besproken. De eerste twee seminars staan gepland en zullen plaatsvinden respectievelijk op 17 mei en 4 juli. Op de poster staat alle belangrijke informatie genoemd. Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte uitgenodigd. Tot slot worden de eerste twee methoden hieronder verder toegelicht.

Enquêteonderzoek: do's en dont's

Een korte introductie voor onderzoekers die zich bezig (willen gaan) houden met vragenlijstonderzoek. Bert Marseille en Marc Wever bespreken onderwerpen als survey-ontwerp, vraagstelling, sampling technieken en andere aspecten die van belang zijn voor het opzetten van dit type onderzoek.

Wil je graag meer weten over enquêteonderzoek? Sluit dan aan op 17 mei 2023 van 15:30-17:00 in zaal 1312.0018 in het Harmoniegebouw.

Methods & Cookies - Het semi-gestructureerde interview

When:Tu 04-07-2023 15:30 - 17:00
Where:Zaal 1312.0019 in het Harmoniegebouw

Methoden voor empirisch juridisch onderzoek als gesneden koek

In een reeks seminars worden verschillende methoden voor empirisch juridisch onderzoek besproken. De eerste twee seminars staan gepland en zullen plaatsvinden respectievelijk op 17 mei en 4 juli. Op de poster staat alle belangrijke informatie genoemd. Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte uitgenodigd. Tot slot worden de eerste twee methoden hieronder verder toegelicht.

Het semi-gestructureerde interview: tips & tricks

Wat zijn semi-gestructeerde interviews; hoe doe je een interview; en wat kun je met de uitkomsten van een interview? In dit seminar delen Paulien de Winter en Marc Hertogh hun ervaringen met deze onderzoeksmethode. Naast de theorie, is er vooral veel aandacht voor de praktijk van het interviewen. Aan de hand van een “interview survival kit” bespreken Paulien en Marc een aantal praktische tips & tricks voor het gebruik van interviews in empirisch-juridisch onderzoek.

Tips & Tricks over semi-gestructureerde interviews kun je ontvangen op 4 juli 2023 van 15:30-17:00 in zaal 1312.0019 in het Harmoniegebouw.