Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

News

Seminar empirical legal research: competition and state aid
Published on:08 April 2022

competition state aid

Seminar GELR: microgrids
Published on:08 March 2022

jamie behrendt microgrids eu law

Seminar on how non-traditional families combine work and care responsibilities
Published on:17 January 2022

Seminar; gelr; non-traditional families

Conflicten in het sociaal domein, te voorkomen of onvermijdelijk?
Published on:03 December 2021

conflicten sociale domein

Subsidie uit Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar reflexief toezicht
Published on:21 October 2021

Nationale Wetenschapsagenda

Rapport: empirische onderzoeksmethoden in het juridisch onderwijs
Published on:14 September 2020

Het Groningen Centre for Empirical Legal Research (GELR) maakt onderdeel uit van het landelijk Platform ELS.

Heinrich Winter: Goed gemanaged, slecht voor rechtsstaat
Published on:13 July 2020

De crisis is goed gemanaged. Maar de rechtstaat dreigt het onderspit te delven. Dat stelt Heinricht Winter, hoogleraar Bestuurskunde aan de juridische faculteit van de RUG, tevens directeur van Pro Facto, onderzoeks- en adviesbureau in Groningen.

Marc Hertogh: Tijd voor slimmere handhaving
Published on:03 June 2020

Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat in op het belang van handhaving ten tijde van de aanpak van de corona-crisis, en vooral op de – gebrekkige, want eenzijdige – beleidstheorie die daarachter schuilgaat.