Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for European Financial Services Law

Lunch meeting with prof.dr. Femke de Vries 'Supervising conduct and culture in the financial sector' (in Dutch)

Wanneer:vr 25-09-2015 12:00 - 13:30
Waar:Faculty of Law, Harmony Building, room 1311-0120

De kredietcrisis had niet alleen grote financiële gevolgen maar leidde ook tot vertrouwensverlies in de financiële sector en in het toezicht op de financiële sector. Ten aanzien van het toezicht op de financiële sector werd vooral de vraag gesteld waarom toezichthouders niet eerder hadden ingegrepen. De kredietcrisis heeft niet alleen geleid tot een wijziging van het regelgevend kader, maar ook tot fundamentele hervormingen van het toezicht in binnen- en buitenland. In Nederland stelde De Nederlandsche Bank zich tot doel het toezicht meer vooruitblikkend te maken. De kredietcrisis had laten zien dat wanneer de problemen eenmaal zichtbaar werden in de financiële resultaten van een onderneming, het tij moeilijk te keren was. Bovendien was in de kredietcrisis gebleken dat problemen niet alleen waren veroorzaakt door tekortschietende wet- en regelgeving en te laat ingrijpen van toezicht. Het gedrag van bestuurders en 'risico-nemers' in de financiële sector bleek een belangrijke oorzaak voor de problemen. Om problemen eerder op het spoor te komen, heeft DNB nieuwe toezichtsterreinen ontwikkeld. Zo wordt meer aandacht besteed aan bedrijfsmodellen en strategie maar ook aan gedrag en cultuur binnen financiële ondernemingen. De achterliggende gedachte is dat gedrag uiteindelijk de prestaties van een onderneming bepaalt. In haar inleiding zal Femke de Vries ingaan op de methodiek, bevindingen en natuurlijk ook de beperkingen van het toezicht hierop. Daarbij is een interessante vraag of deze vorm van toezicht bijdraagt aan het vergroten van het vertrouwen in de sector en de toezichthouder. Of dat de toezichthouder hiermee te veel op de stoel van de bestuurder gaat zitten en/of buiten zijn wettelijke mandaat treedt. Verder lijkt het ons interessant om met de aanwezigen in gesprek te gaan over de vraag of je als toezichthouder aan maatschappelijke verwachtingen kan voldoen ("geen ongelukken") zonder ook aandacht te besteden aan bedrijfscultuur.

Pr of.dr. Femke de Vries is bijzonder hoogleraar toezicht aan de RUG en secretaris-directeur bij DNB. Per 1 oktober wordt zij bestuurslid van de AFM.

Mocht je geïnteresseerd zijn om aan deze bijeenkomst deel te nemen, meld je dan voor 22 september aan via een mail aan Marnix Wallinga (m.w.wallinga rug.nl).