Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV)

Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid wil een vraagbaak zijn voor wetenschappers en praktijkjuristen die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van openbare orde, rampen en zware ongevallen. Binnen het centrum wordt samengewerkt door juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zij participeren ook in het onderzoeksprogramma ‘Veiligheid en orde’ van het Netherlands Institute for Law and Governance. Veel van de publicaties van medewerkers van het centrum zijn op deze site te vinden.

Voor verdere informatie: www.openbareorde.nl

Naast de reguliere website kan ook gekozen worden voor het ESCAPE-project.
ESCAPE is een nieuwe ontwikkeling waarmee onderzoekers wetenschappelijke publicaties kunnen verbinden met alle mogelijke gerelateerde informatie. Het Centrum gebruikt ESCAPE als testomgeving en en daarom zijn niet alle onderwerpen geïmplementeerd.

Het ESCAPE-project is bijgewerkt tot januari 2010.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2020 13:39