Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelNewsNews Archive

Hans ter Haar wint Docent van het Jaar-verkiezing 2018

11 december 2018

Op maandag 10 december vond de jaarlijkse Docent van het Jaar-verkiezing van onze faculteit plaats. Nieuw dit jaar was het onderscheid tussen de Vakjuryprijs en de Publieksprijs. De Publieksprijs werd bepaald door studenten en medewerkers van de faculteit die ten tijde van de verkiezing hun stem uit konden brengen. De winnaar van de Vakjuryprijs zal doorgaan naar de RUG-brede verkiezingen in januari 2019.

Hans ter Haar Docent van het Jaar 2018

Na vier korte minicolleges van de genomineerde docenten: prof. Saskia Peters, mr. Mentko Nap, mr. Hans ter Haar en prof. Kars de Graaf, mocht Hans ter Haar, universitair docent Notarieel recht, zowel de Vakjury- als de Publieksprijs in ontvangst nemen.

minicollege hans ter haar

Het minicollege van Ter Haar ging over wilsonbekwaamheid, het huwelijk en het testament. In het college ging Ter Haar in op de kwetsbare situatie van ouderen met dementie en het risico dat zij lopen dat van hen financieel misbruik wordt gemaakt. Het verhaal spitste zich toe op de (on)mogelijkheid van kinderen om een huwelijk en het testament dat door een demente ouder is aangegaan of opgemaakt nietig te laten verklaren. In zijn betoog bracht ter Haar ook het boek ‘Ik laat je nooit in de steek’ van Philip Kooke onder de aandacht. In dit boek vertelt Kooke over zijn alleenstaande vader die de ziekte van Alzheimer krijgt en verandert ‘van patiënt in prooi’. Kooke beschrijft in zijn boek hoe zijn vader op een valse manier werd geïsoleerd van zijn familie en werd bewogen tot een huwelijk en het maken van een testament waarin de kinderen werden onterfd.

Uit de voordracht van de opleidingscommissie voor Ter Haar werd al duidelijk dat hij zeer geliefd is onder zijn studenten:

‘Hans ter Haar zal door de meeste van zijn studenten worden omschreven als erg sympathiek en aardig. Naast dat hij het liefst al zijn kennis over het vak met de studenten deelt, heeft hij zelf ook oprechte interesse in zijn studenten en hun verhaal. Tijdens de colleges straalt hij uit dat studenten van waarde zijn en niet enkel aanwezig om te luisteren naar het college. Een grote hobby waar je als student af en toe wat van ziet, zijn de tekeningen die ter Haar maakt. Soms zijn dat illustraties, waarmee hij op een leuke manier de notariële praktijken schetst, te zien op de hoorcollegesheets. Echter houdt hij, bescheiden als hij is, de meeste kunstwerken voor zichzelf. Ter Haar heeft passie voor zijn vak en met zijn eigen hart heeft hij de harten van zijn studenten gewonnen!’

Op woensdag 30 januari 2019 zal de strijd verder gaan met de universitaire verkiezing van de RUG-Docent van het Jaar 2018. Wij wensen Hans ter Haar alvast heel veel succes!

Winnaar Docent Van Het Jaar-verkiezing 2018 Hans ter Haar
Winnaar Docent Van Het Jaar-verkiezing 2018 Hans ter Haar

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:11 december 2018 14:20

Meer nieuws