Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Huub Willems benoemd tot lid vernieuwde Raad voor de Jaarverslaggeving

16 januari 2015

Met de benoeming van negen leden heeft het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) per 1 januari 2015 een vernieuwde Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geïnstalleerd. Aanleiding voor de benoeming van de RJ-leden is de nieuwe structuur waartoe de SJ in 2014 besloot. Om slagvaardiger te kunnen opereren zijn samenstelling en besluitvorming van de RJ aangepast. Met die aanpassing wordt de omvang van de RJ, inclusief voorzitter, teruggebracht van dertien naar tien zetels. Anders dan voorheen heeft de voorzitter stemrecht en worden besluiten met een gekwalificeerde meerderheid genomen wanneer consensus besluitvorming niet mogelijk zou blijken.

De benoemingen hebben plaatsgevonden op voordracht van een benoemingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties in het SJ bestuur (gebruikers, verschaffers en controleurs), aangevuld met de voorzitter van de RJ. De benoemingscommissie heeft de voorgedragen kandidaten beoordeeld op basis van een door het SJ-bestuur vastgestelde profielschets. Met deze benoemingen is de samenstelling van de RJ als volgt:

  • De heer J. (Jordi) Bakker RA RB (partner JAN© Accountants en Belastingadviseurs)
  • De heer drs. P.A.M. (Martijn) Bos (beleidsadviseur verslaggeving en audit Eumedion)
  • De heer drs. D. (Dingeman) Manschot RA (director Professional Practice Department Deloitte Accountants)
  • Mevrouw drs. E.A. (Erika) Marseille RA (director financial planning, analyses & reporting AkzoNobel)
  • De heer drs. H.F.H. (Harm) van de Meerendonk RA (hoofd financial accounting & reporting NN Group)
  • De heer drs. G.M. (Gerard) van Santen RA (partner Professional Practice Department EY)
  • De heer R.A.H. (Ronald) Smittenberg RA (docent externe verslaggeving Nyenrode Business University)
  • De heer mr. T. (Tom) van Wijngaarden (partner ondernemingsrecht Eversheds Amsterdam)
  • De heer prof.mr. J.H.M. (Huub) Willems (bijzonder hoogleraar corporate litigation RU Groningen en voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer)

Eerder al was Prof. dr. Peter Sampers RA aangesteld als voorzitter van de nieuwe RJ per 1 januari 2015. Peter Sampers is als RJ-voorzitter benoemd tot lid van de board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), het orgaan dat de Europese Commissie adviseert op het gebied van verslaggeving.

SJ-voorzitter Hans de Boer heeft veel vertrouwen in de vernieuwde RJ: "De kandidaten zijn zonder uitzondering gekozen op basis van hun deskundigheid en ervaring op het gebied van verslaggeving, hun kwaliteit staat buiten kijf. Met een kleinere RJ en een andere procedures verwachten we bovendien de besluitvorming te kunnen versnellen."

De Boer uit waardering voor Hans de Munnik, die na acht jaar voorzitterschap afscheid neemt van de RJ. "Hans had in 2011 al aangegeven zijn laatste termijn in te gaan. We zijn hem veel dank verschuldigd, hij was een onvermoeibare voorzitter en ambassadeur die de RJ in binnen- en buitenland een herkenbaar gezicht heeft gegeven. Die dank geldt natuurlijk ook de nu afgetreden RJ-leden. Zonder hen zou er niet zo'n kwalitatief hoge output zijn geweest."

Laatst gewijzigd:09 maart 2018 11:59

Meer nieuws