Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. mr. Huub Willems commissaris bij Ziggo

17 september 2014

Prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems, hoogleraar corporate litigation aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, is op 26 augustus 2014 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Ziggo. De benoeming vond plaats op (versterkte) voordracht van de ondernemingsraad.

De beursgenoteerde vennootschap Ziggo is de grootste aanbieder van kabeltelevisie in Nederland, en voorziet bijna drie miljoen huishoudens van tenminste één dienst: 2.200.000 huishoudens van digitale televisie, 1.700.000 huishoudens van een breedbandverbinding en 1.300.000 huishoudens van telefonie.

De benoeming van prof. Willems, die op 26 augustus 2014 plaatsvond in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ZIGGO N.V. in Amsterdam, hangt samen met het openbaar bod dat de Engelse Liberty Global PLC, een dochtervennootschap van Liberty Global Inc. in de Verenigde Staten van Amerika, heeft uitgebracht op alle aandelen in Ziggo.

Liberty Global Inc. is ook de moedervennootschap van de in Amsterdam gevestigde UPC (United Pan-European Communications) Nederland B.V., een aanbieder van digitale televisie, kabeltelevisie, breedband, internet en telefoniediensten, die 1,7 miljoen huishoudens voorziet van televisie, internet en/of telefonie.

Het is de bedoeling dat Ziggo en UPC hun bedrijfsactiviteiten samenvoegen door middel van een fusie. De Joint Dutch Operations worden daarna voortgezet door Ziggo.

Voor de fusie is de goedkeuring van de Europese Commissie nodig, die uiterlijk 3 november 2014 wordt verwacht. Het commissariaat van prof. Willems gaat effectief in na gestanddoening van het openbaar bod.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws