Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelPromoties Rechtsgeleerdheid

Advancing the right to health care in China

Towards Accountability
Promotie:Mw. Y. (Yi) Zhang
Wanneer:28 mei 2018
Aanvang:14:30
Promotors:prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes, prof. dr. M.M.T.A. (Marcel) Brus
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Rechtsgeleerdheid

China's tekortkomingen in uitvoering recht op gezondheidszorg

Tegenwoordig is er sprake van een bijna universele onderschrijving van het recht op gezondheid (en het recht op gezondheidszorg als onderdeel daarvan). Ondanks de groeiende wettelijke erkenning van het recht op gezondheidszorg, blijkt uit onderzoek dat de invoering ervan op nationaal niveau vooral met de mond wordt beleden. Hoewel China bijvoorbeeld het IVESCR in 2001 heeft geratificeerd, is daar weinig aandacht besteed aan de uitvoering van het recht op gezondheidszorg op nationaal niveau. Schendingen van dit recht zijn dan ook vastgesteld. Aangezien de hervorming van de gezondheidszorg in China de zogenaamde 'diepwaterzone' ingaat, is het van cruciaal belang voor de Chinese overheid om te onderzoeken hoe voor iedereen gelijke toegang tot gezondheidszorg te garanderen valt.

Het doel van het promotieonderzoek van Yi Zhang is om bestaande tekortkomingen in China's uitvoering van het recht op gezondheidszorg te identificeren. Vervolgens onderzoekt Zhang de resterende uitdagingen in het kader van het mensenrechten-concept accountability (de plicht van overheden om verantwoording af te leggen). Ten slotte doet ze aanbevelingen aan Chinese wet- en beleidsmakers voor het implementeren van de Chinese verplichtingen onder het recht op gezondheidszorg middels de conceptwet Basic Health Law. De centrale onderzoeksvraag is daarom of en hoe het ‘verantwoording afleggen’ (accountability) het recht op gezondheidszorg kan bevorderen in het licht van China’s unieke politieke, juridische en sociaal-maatschappelijke context. Op deze wijze worden in deze studie twee verschillende concepten gesynthetiseerd: het recht op gezondheid én accountability. Beide concepten worden zo in een analytisch raamwerk voor ‘het recht op gezondheid-gerelateerde accountability’ geïntegreerd. Op basis hiervan beoogt Zhang met haar onderzoek een constructief verantwoordingsmodel te bieden dat toegepast kan worden op specifieke gezondheidsproblemen, zowel in China als in andere landen, met name landen met niet-electorale regimes.