Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law Knowledgebase Schedules & Regulations Rules and Regulations Transition Regulations

2022-2023

 • Aanpassing studentenrechtbank – ingaande per 1 september 2022 (Dutch only)

  Met ingang van 1 september 2022 wordt de opzet van de Studentenrechtbank gewijzigd.

  Op hoofdlijnen gaat de studentenrechtbank er dan als volgt uitzien:

  De eerste bespreking met de schrijfvaardigheidsdocent vindt in december plaats en die gaat over het schrijfplan, maar dient ook als kennismaking met de docent. Waar zal hij/zij op letten? Wat vindt hij/zij belangrijk? Ruimte voor tips en tricks. De eerste docentbespreking per groep, duurt met het oog hierop 5 minuten langer (ten opzichte van voorgaande jaren). 

  De derde (casus)opdracht verdwijnt. Er worden dus nu nog twee stukken geschreven:

  Het wetenschappelijk essay wordt langer (het maximale aantal woorden gaat met 1000 omhoog).
  Nadat het wetenschappelijk essay bij de docent is ingeleverd, geef je feedback-commentaar op het
  wetenschappelijk essay van een medestudent. Deze feedback wordt ook bij de docent ingeleverd en
  de kwaliteit van deze feedback wordt door de docent beoordeeld.

  Het processtuk. Dit blijft dezelfde opzet houden.

  Aanpassing voorvereisten deelname

  De Studentenrechtbank is bedoeld als de bachelorafsluiting en het is bovendien de afsluiting van de
  vaardighedenlijn. Studenten dienen dan ook het tweedejaars vaardighedenvak (JOV2, Recht
  & Informatiemanagement of het Research Seminar) hebben afgerond voordat ze aan de
  studentenrechtbank kunnen beginnen. Het stellen van dit voorvereiste sluit ook aan bij de grotere
  nadruk die wordt gelegd op het schrijven van het wetenschappelijk essay.

  De entree-voorwaarde zal dan ook als volgt gewijzigd worden:

  Aan de Studentenrechtbank kan worden deelgenomen als een student op 12 augustus direct
  voorafgaand aan de intekening, tenminste 90 ECTS, waaronder de propedeuse van de
  afstudeerrichtingen Nederlands recht, Fiscaal recht, IT-recht en Internationaal en Europees recht
  en voldoendes op de vakken JOV1 en JOV2 of Recht & Informatiemanagement of Research
  Seminar in Progress geregistreerd heeft staan. Aan de studentenrechtbank kan ook worden
  deelgenomen als een student op 12 augustus direct voorafgaand aan de intekening, de volledige
  propedeuse van de bachelor International and European Law, en minimaal 60 ECTS van de
  postpropedeutische vakken van de bachelor International and European Law, en de
  propedeusevakken Bestuursrecht: Inleiding, Burgerlijk Recht 1, Staatsrecht 1 en Strafrecht 1 in
  progress geregistreerd heeft staan.


  De intekening voor de Studentenrechtbank blijft bindend: zij leidt per definitie tot een resultaat
  (ofwel een eindcijfer, ofwel een voldoende ofwel een onvoldoende). De Examencommissie kan op
  grond van bijzondere omstandigheden op verzoek van de student anders beslissen dan hiervoor is
  aangegeven.

  Voor de volledige informatie verwijzen we naar artikel 7.10 van het Onderwijs- en Examenregeling.

 • Beëindiging deeltijd-variant Master IT-Recht

 • Beëindiging deeltijd-variant Master Nederlands Recht (alle specialisaties)

 • Beëindiging deeltijd-variant Master Notarieel Recht

 • Beëindiging Praktijkmaster Fiscaal Recht (Duale Master)

 • Beëindiging Praktijkmaster Notarieel Recht (Duale Master)

View this page in: Nederlands