Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsStuderen in het buitenland (Exchange)

Consecutive Degree Programma met UWO

Doel van het Consecutive Degree Programma met de University of Western Ontario (UWO), Canada

RUG studenten kunnen hun Nederlandse rechtendiploma aanvullen met een UWO LLB diploma door een jaar op uitwisseling te gaan naar UWO en na afstuderen in Groningen vervolgens nog een jaar als regulier student het UWO programma te volgen. Tegelijkertijd is het in dit Consecutive Degree Programma (CDP) mogelijk voor UWO studenten om een UWO LLB en een RUG LLM te behalen in 3,5 jaar.

UWO LLB programma voor RUG rechten studenten na hun LLB in Groningen

Na het behalen van de eerste twee jaar van de drie-jarige LLB, mogen RUG Rechten bachelor studenten zich aanmelden voor het CDP indien zij zich in de top 50% van hun programma in Groningen bevinden. Deze studenten zullen deze positie gedurende de rest van hun RUG programma moeten vasthouden om zich in het UWO LLB programma in te kunnen schrijven. Geaccepteerde RUG studenten in dit programma zullen in totaal twee volledige jaren aan de Rechtenfaculteit van UWO moeten afronden.  

Gedurende hun eerste UWO jaar, zullen de RUG studenten daar in het reguliere eerstejaars programma worden ingeschreven. Gedurende het tweede jaar van het CDP zullen RUG studenten de verplichte elementen van UWO's reguliere postpropedeutische programma moeten volgen, met die uitzondering dat degenen die reeds een equivalent van het UWO vak Public International Law hebben afgelegd enkel twee van de vier 'core-group courses' hoeven te volgen; in alle andere gevallen volgt men drie van de vijf 'core group courses'. Naast deze verplichte elementen kiezen RUG studenten aanvullende postpropedeutische vakken met een minimum van 29 credit hours. De precieze vereisten van het UWO programma per jaar zijn verkrijgbaar via het International Office Rechten, na selectie als CDP-student.

Gedragscode en voortgangseisen

Eenmaal toegelaten tot het CDP wordt er van de studenten verwacht dat ze voldoen aan de academische voortgangseisen van de faculteit waar ze onderwijs volgen. Ook zullen de studenten zich aan de gedragscodes voor studenten en academische integriteitseisen van die faculteit moeten houden.

RUG studenten die zijn toegelaten tot het CDP kunnen in aanmerking komen voor de 'Dean’s Honour List' in elk van de twee UWO-jaren, en zullen 'with distinction' afstuderen indien zij in beide jaren op de 'Dean’s Honour List' staan.

Collegegeld (onder voorbehoud en enkel ter informatie)

RUG studenten zullen in hun eerste UWO LLB jaar, net als andere uitwisselingsstudenten, hun reguliere collegegeld betalen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In hun tweede UWO jaar zullen RUG studenten collegegeld betalen aan de University of Western Ontario, conform de UWO-tarieven die gelden voor reguliere tweedejaars studenten.

Geïnteresseerd?

Als je geïnteresseerd bent in dit Consecutive Degree Programma, neem dan contact op met het International Office van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Let wel: er zijn jaarlijks maar enkele plekken beschikbaar in dit programma.

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 10:15
printView this page in: English