Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive IVO-congres 2024

IVO-congres 2024 - Private equity onder de loep

Vanaf:vr 22-11-2024
Tot en met:za 23-11-2024
Waar:Pathe Groningen, Zuiderdiep 78, Groningen
welkom congres


Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2024 organiseert het Instituut voor Ondernemingsrecht weer zijn tweejaarlijkse congres. Thema van het congres is de rol en normering van private equity investeringen in Nederland.

Private equity is de laatste jaren - mede door het investeringsbeleid van institutionele beleggers - uitgegroeid tot een niet meer weg te denken financieringsvorm. Om te voorzien in hun behoefte aan risicodragend vermogen kunnen grote en ook kleinere bedrijven vroeg of laat zijn aangewezen op private equity investeerders, veelal in het kader van een fusie of overname. Private equity kan daarbij tot een spanningsveld leiden. De Estro-beschikking van de Ondernemingskamer uit 2023 illustreert dat het beleid van een private equity partij op gespannen voet kan (komen te) staan met het belang van de doelvennootschap, zeker in situaties van een leveraged buy-out. Private equity in gereguleerde sectoren (denk aan zorgaanbieders) kan voorts diverse toezichtsvragen oproepen. 

Tijdens dit congres komen de voor- en nadelen van private equity vanuit een breed ondernemingsrechtelijk perspectief uitgebreid aan bod. Het thema wordt door deskundige sprekers uit praktijk en wetenschap belicht vanuit verschillende invalshoeken. Naast een algemene analyse van private equity als financieringsvorm, mede afgezet tegen het functioneren van publieke aandelenmarkten komen onder meer aan bod: de rol en verantwoordelijkheid van private equity aandeelhouders, dilemma’s van het bestuur van de betrokken doelvennootschap, de positie van de ondernemingsraad, mededingingsrechtelijke aspecten van private equity investeringen, private equity in relatie tot  (her)financiering en de WHOA, venture capital als financieringsvariant, alsmede de rol van private equity in gereguleerde sectoren (zoals met name de zorg).

Sprekers zijn onder anderen Jaap Barneveld (hoogleraar RUG, advocaat te Amsterdam), Hanneke Bennaars (advocaat te Amsterdam), Dieuwke Hooft Graafland (advocaat te Amsterdam), Herman Kaemingk (advocaat te Amsterdam), Anne Lafarre (Tilburg University), Loes Lennarts (hoogleraar RUG), Ludovic Phalippou (hoogleraar University of Oxford), Martijn Snoep (bestuursvoorzitter ACM) en Rolef de Weijs (hoogleraar UvA, advocaat te Amsterdam). Als dagvoorzitters treden op Jaap Barneveld en Matthijs de Jongh (EUR). Tijdens het congres is er ruime gelegenheid voor discussie.

Het congres begint op vrijdagmiddag 22 november om 14.30 uur. Deze eerste congresdag wordt afgesloten met het traditionele diner in de Martinikerk in de Groningse binnenstad. Het programma op zaterdag 23 november is van 09.30 tot ca. 12.45 uur.

Deelname aan het congres kost 525 euro, inclusief diner, lunchpakket en congresbundel.