Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Governance Meets Law

Prof. Dr. J.H. Hubben

Prof.mr. Joep Hubben is hoogleraar gezondheidsrecht aan het UMCG en faculteit der rechtsgeleerdheid RU Groningen en advocaat bij Nysingh Advocaten & Notarissen N.V. Voordien was hij onder o.a.  inspecteur volksgezondheid, raadsheer in het Gerechtshof Arnhem en raadadviseur wetgeving Ministerie van Justitie.

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 14:33