Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Alumni Activiteiten voor alumni Alumnimiddag 15 mei 2020

(Geannuleerd) Alumnimiddag 'Terug in de collegebanken'

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus zal de alumnimiddag op 15 mei 2020 niet doorgaan.

Op vrijdag 15 mei 2020 organiseren we de alumnimiddag 'Terug in de collegebanken'. Tijdens deze middag zijn alumni van onze faculteit van harte welkom om weer 'net als vroeger' college te komen volgen.

Uit het diverse aanbod maakt u de keuze uit twee (actuele) juridische onderwerpen, waarover u graag bijgepraat wilt worden. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Programma

12.30 uur Ontvangst en lunch
13.30 uur Opening door prof. Jan Berend Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
13.45 uur Eerste college (keuze uit vier)
14.45 uur Pauze
15.15 uur Tweede college (keuze uit vier)
16.15 uur Afsluiting door de decaan
16.30 uur Borrel
18.00 uur Einde


Colleges


Collegeronde één bestaat uit:

A: Recente ontwikkelingen in het vastgoedrecht: het verduurzamen van gebouwen en ons privaatrecht
Door: Prof. Leon Verstappen

B: Een gezondere samenleving dankzij het (internationale) recht
Door: Prof. Brigit Toebes
Chronische ziekten als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste volksgezondheidsuitdaging van onze tijd. Vier gedragsrisico’s liggen aan de wortel van deze ziekten: roken, schadelijk alcoholgebruik, ongezond voedsel en gebrek aan beweging. Deze presentatie gaat in op de wijze waarop internationaal en nationaal recht een rol spelen bij het terugdringen van ongezond gedrag in de samenleving. Het recht is een krachtig middel om ongezond gedrag terug te dringen en kan effectiever ingezet worden. Op internationaal niveau is er de mogelijkheid om verdragen aan te nemen op het terrein van alcohol en ongezond voedsel, in aanvulling op het bestaande WHO-Kaderverdrag inzake de Tabaksontmoediging. Op nationaal niveau zijn maatregelen als een rookverbod, een suikertaks en een verbod op marketing van alcohol effectieve middelen om ongezond gedrag terug te dringen.

C. Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) / Arbeidsrecht in beweging
Door: Prof. Saskia Peters en mr. Simone de Valk
Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de toekomstige regulering van werk in werking getreden (grotendeels en n.a.v. het rapport van de Commissie Borstlap). In dit college bespreken prof. Peters en mr. de Valk de nieuwe wet en gaan zij in op de gevolgen.

D. Meer overheidsvertrouwen door vormgeving van procedures van besluitvorming en geschilbeslechting
Door: mr. Marc Wever
In dit college bespreekt promovendus Marc Wever het vormgeven van procedures van besluitvorming en geschilbeslechting (klacht, bezwaar) door de overheid om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de rol van vertegenwoordigers van burgers (advocaten, rechtshulpverleners).

Collegeronde twee bestaat uit:

A. Uitleg in het goederenrecht uitgelegd: de stand van zaken anno 2020
Door: prof. Frank Verstijlen
Goederenrecht is derdenrecht. De uitleg van goederenrechtelijke akten is niet alleen van belang voor de partijen maar ook voor derden. Dat stelt eisen aan de te hanteren uitlegmaatstaf. Het is niet helemaal duidelijk welke koers de Hoge Raad hier vaart. Soms hanteert hij het aloude Haviltex, soms een meer objectieve uitleg, maar soms geeft hij ook uitlegregels die passen bij het een noch het ander. Het leerstuk is de laatste jaren in beweging. Gemakkelijker is het er niet op geworden, wel interessanter. Waar staan we nu?

B. De toepassing (en bescherming) van biometrische data in de gezondheidszorg
Door: mr. Trix Mulder

C. De menselijke maat als nieuw algemeen rechtsbeginsel in de fiscaliteit?
Door: dr. Eric Poelmann
Sinds enige tijd wordt met regelmaat door bewindspersonen aangegeven dat ‘de menselijke maat’ moet terugkeren in het handelen van de Belastingdienst. Maar wat moet hier dan onder worden verstaan? In dit college wordt ingegaan op enige oorzaken van de noodzaak tot anders handelen door de Belastingdienst, zoals het recent in het nieuws staande toezicht, en op het begrip ‘menselijke maat’.

D. Gevaar en roekeloosheid in het verkeersstrafrecht
Door: Hein Wolswijk
Op 1 januari 2020 is het wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten ingetreden. Met dit voorstel bestaat een bijzondere strafbaarstelling van "roekeloos" rijgedrag dat ernstige ongevallen zou kunnen hebben veroorzaakt, maar dat niet heeft gedaan. Ook worden verkeersgedragingen die leiden tot zeer ernstige ongevallen vaker dan nu door de rechter aangemerkt als roekeloos verkeersgedrag en kunnen dus zwaarder worden bestraft. Daarnaast wordt de maximale strafmaat voor een aantal verkeersdelicten verhoogd. In dit college bespreekt Wolswijk de nieuwe wet en gaat hij in op de gevolgen.

Vooraanmelding

Wilt u zich nu alvast aanmelden? Dat kan via dit formulier. U ontvangt dan per e-mail bericht wanneer u zich kunt inschrijven voor de colleges.

Kosten

De kosten voor deelname aan de alumnimiddag zijn 25 euro. Wilt u voor uw deelname PE/PO punten ontvangen? Dan zijn de kosten 100 euro.

Locatie en parkeren

De alumnimiddag wordt georganiseerd in Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP, Groningen.

De dichtsbijzijnde parkeergarage is Parkeergarage Q-Park Westerhaven.
Bent u slecht ter been? Neemt u dan contact op met Inez Zuidema via e.i.zuidema@rug.nl.

Alumnimiddag Faculteit Rechtsgeleerdheid
Alumnimiddag Faculteit Rechtsgeleerdheid
Laatst gewijzigd:01 april 2020 13:09