Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar

Alumni-middag Groningen: 'Wisselend vertrouwen in de politiek en rechtspraak'

Wanneer:vr 02-06-2023 15:00 - 17:30
Waar:Marie Lokezaal, Harmoniegebouw
f

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de alumnibijeenkomst van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen op 2 juni aanstaande vanaf 14.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het Harmoniegebouw te Groningen en staat in het teken van de veranderende rol van de jurist in de maatschappij.

Onze maatschappij is continu in beweging. En dat geldt ook voor de rol van de jurist. De vraag of de jurist zich anders moet profileren in de maatschappij om het vertrouwen in het beroep te behouden/te verbeteren staat daarom centraal. Het aantal juristen lijkt al jaren toe te nemen, maar neemt het vertrouwen daarmee ook toe?

Een belangrijk aandachtspunt is het spreken en schrijven in heldere en begrijpelijke taal. Maar ligt dat op de weg van de jurist? Is de jurist van de toekomst die van de meester-verbinder? Onze sprekers gaan u hier van alles over vertellen!

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh gaat in op het wisselend vertrouwen in de politiek en rechtspraak: wat betekent dat voor de jurist van de toekomst? Schrijfcoach en promovenda Geerke van der Bruggen neemt u mee in de verschillende experimenten waaruit blijkt dat het niet voldoende is om alleen taalgebruik in uitspraken te vereenvoudigen. Maar wat dan wel? En is de ‘klaretaalbeweging’ positief in beweging?

Sprekers

Marc Hertogh
Marc Hertogh

Marc Hertogh is hoogleraar rechtssociologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert regelmatig over het recht en de rechtsstaat vanuit een burgerperspectief. Marc studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de London School of Economics and Political Science. Marc was onder meer gastonderzoeker aan de University of Oxford en aan de University of California, Berkeley. Marc is lid van de staatscommissie rechtsstaat en in 2023 was hij de winnaar van de Best Practice in Teaching & Learning Award in Groningen.

Geerke van der Bruggen
Geerke van der Bruggen

Geerke van der Bruggen studeerde Nederlandse Taal en Cultuur en Literatuurwetenschap. Zij is schrijftrainer en tekstschrijver en heeft sinds 2011 een eigen communicatiebureau. De afgelopen tien jaar houdt zij zich intensief bezig met teksten in het juridisch domein. Die teksten zijn voor leken vaak moeilijk te begrijpen, met kwalijke gevolgen. In haar trainingen helpt zij juristen daarom de vertaalslag te maken van de juridische puzzel naar een heldere boodschap. De rechterlijke uitspraak heeft haar speciale interesse: sinds 2019 is ze voor een promotieonderzoek over dat onderwerp verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceerde verschillende artikelen over klare taal, zoals in NJB, Trema, NTB en JBplus. Dit jaar schreef ze samen met staatsraad André Verburg een preadvies voor de NJV over de noodzaak van begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken.

Programma

14.30 uur

Inloop in de Marie Loke Zaal (Harmoniegebouw)

15.00 uur

Welkom door directeur onderwijs Jaap Dijkstra

15.05 - 15.30 uur

Marc Hertogh

15.30 - 15.55 uur

Geerke van de Bruggen

15.55 - 16.25 uur

Discussie (en eventueel een derde spreker)

16.30 - 17.30 uur

Borrel in de Weberfoyer (Harmoniegebouw)