Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Wouter Burgerhart: Waarde speculatiegrond bij erfenis onduidelijk. 'Koper heeft waarde met aankoop in feite zelf bepaald'

13 mei 2019
Prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart
Steeds meer erfgenamen komen in de nalatenschap van een overleden familielid kleine kavels landbouwgrond tegen. De overledene heeft ze gekocht om mee te speculeren, vaak tegen hoge bedragen. Bij de erfbelasting leidt dat tot een discussie over de waarde van de grond: telt het hoge aankoopbedrag, of de veel lagere agrarische waarde? Wouter Burgerhart, hoogleraar fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk aan de Rijksuniversiteit Groningen geeft de erfgenamen niet veel kans. 'Het gaat er bij de waarde in het economisch verkeer om wat een koper bereid is om te betalen voor een stuk grond. De prijzen op de markt zijn daarvoor leidend. Of de aankoop speculatief is of niet, of dat men wellicht is bekocht, doet niet ter zake. De koper heeft de waarde met de aankoop in feite zelf bepaald', aldus de hoogleraar in het FD.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws