Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Wilbert Kolkman: 'De onmetelijke vrijheid als student is mijn beste herinnering'

31 maart 2019
Prof. mr. dr. W.D. (Wilbert) Kolkman

Mr. Studenten interviewde Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht Wilbert Kolkman. Kolkman (45) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij cum laude Nederlands Recht ‘met de aantekening advocatuur’ behaalde. Zijn hoofdtaak nu bestaat uit de leerstoel Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht, in Groningen. Ook is hij bijzonder hoogleraar in Canada en in België, en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 'De beste herinneringen betreffen niet zozeer de studie, als wel het studentenleven', aldus Kolkman.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:05 augustus 2022 13:39

Meer nieuws