Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Promotie Annalies Outhuijse in Martinikerk Franeker

27 juni 2019
Dr. Annalies Outhuijse

Annalies Outhuijse is dinsdagmiddag gepromoveerd op haar juridische proefschrift waarom bedrijven vaker onder boetes uitkomen voor kartelvorming dan in andere rechtszaken. De geboren en getogen Franeker verdedigde haar proefschrift tegenover een commissie van professoren van de Rijksuniversiteit Groningen in de Martinikerk in Franeker. Gewoonlijk vinden dergelijke bijeenkomsten plaats in de aula van de universiteit. Annalies maakte gebruik van het feit dat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in 1996, vanwege haar geschiedenis als universiteitsstad van 1585 tot 1811, Franeker als promotieplaats heeft aangewezen voor promovendi met een Friese afkomst of een Fries onderwerp. Zo is te lezen in de Franeker Courant. Hier zijn ook mooie foto's van de ceremonie te zien.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws