Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Jan Brouwer: 'Opsporing van strafbare feiten is voor burgemeesters betrekkelijk nieuw'

14 maart 2019

Meerdere burgemeesters klagen dat hun ambtenaren door de privacywet geen gegevens over criminelen en hun bedrijven meer kunnen uitwisselen. Of dat klopt, controleert Lammert de Bruin in Radio 1-programma Feit of Fictie. Jan Brouwer, hoogleraar recht en maatschappij in Groningen, zegt dat het niet klopt dat ambtenaren minder mogelijkheden hebben om gegevens uit te wisselen. 'Opsporing van strafbare feiten is voor burgemeesters betrekkelijk nieuw. Je moet dat dus heel goed organiseren. Op Europees gebied hebben we daar afspraken over gemaakt, de algemene verordening. Daardoor kan je nog steeds strafbare feiten opsporen', aldus Brouwer.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2022 14:11

Meer nieuws