Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Huub Willems: 'Ondernemingsraden worden steeds professioneler'

30 september 2019
Prof. mr. Huub Willems
Prof. mr. Huub Willems

Een ondernemingsraad die in een geschil met de werkgever de gang naar de Ondernemingskamer maakt, heeft gemiddeld een slagingskans van bijna 43 procent. Dat blijkt uit het boek 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht,dat onder redactie van advocaat Loe Sprengers en promovendus arbeidsrecht Roy Poelstra (UvA) is uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam. Het boek bevat ook een interview met de huidige voorzitter van de Ondernemingskamer-voorzitter Gijs Makkink en de voormalige voorzitters Peter Ingelse en Huub Willems, die met 193 beschikkingen verreweg bij de meeste zaken betrokken is geweest. Willems zegt in Mr-online de indruk te hebben dat ondernemingsraden steeds professioneler worden en dat ook de kwaliteit van de advocatuur op het gebied van de medezeggenschap is verbeterd.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:08 december 2021 07:59

Meer nieuws