Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Hinke de Groot: 'Knelpunten zorgen ervoor dat sommige partijen liever geen POP3-subsidie aanvragen'

11 september 2019

Het aanvragen van Europese POP-subsidie wordt als zeer complex ervaren en dat schrikt belanghebbenden af. Ook vinden zij het aanvraagtraject lang en vol financiële onzekerheid. Deze knelpunten leiden ertoe dat veel partijen afzien van het verzoek om de subsidie. Dat blijkt uit onderzoek van Hinke de Groot in opdracht van LTO Noord. De Groot deed het onderzoek als sluitstuk van haar studie Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft de werking van de POP-subsidie in Friesland, Groningen en Drenthe onder de loep genomen en vergelijkingen gemaakt met Noord-Brabant, zo meldt Nieuwe Oogst.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws