Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gerrit Voerman: 'Het maatschappelijk fundament van de VVD blijkt smal'

06 maart 2019
Prof. dr. Gerrit Voerman
Prof. dr. Gerrit Voerman

Al jaren wordt interne kritiek binnen de VVD op quasi-nonchalante toon gesmoord. Bij diverse partijprominenten valt dit niet goed, sommigen vertrekken. Dit moet anders, vindt bijvoorbeeld Hans Wiegel: 'En anders stapt de top maar op.' Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen, hoort ook gemor van leden over het gebrek aan debat in de partij. 'Er is weinig ruimte voor afwijkende standpunten. Het congres is een applausmachine waar niet veel tegengeluid wordt getolereerd', zegt hij in De Groene Amsterdammer.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws