Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gerrit Voerman: 'Het effect van verkiezingsaffiches is klein'

06 maart 2019
Prof. dr. Gerrit Voerman
Prof. dr. Gerrit Voerman

Verschillende gemeenten weigerden hun aanplakborden tevoorschijn te halen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat leidde tot ophef en verzet. Doen die borden er nog wel toe? ‘Het effect van verkiezingsaffiches is klein’, zegt hoogleraar Gerrit Voerman, die ook directeur is van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, in de Volkskrant. ‘Ze attenderen mensen erop dat de verkiezingen eraan komen, maar het is de vraag of ze echt overtuigen om op een bepaalde partij te stemmen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws