Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gerard Ritsema van Eck: 'Vaak werd alleen achteraf aan de agenten gevraagd wat ze van de bodycam vonden'

16 augustus 2019
G.J. (Gerard) Ritsema van Eck, MA

De politie koopt tweeduizend bodycams, die geweld tegen agenten moeten voorkomen. Maar zijn ze echt zo effectief? In Amsterdam voelen agenten zich in elk geval veiliger als ze een bodycam dragen, blijkt uit het eerste Nederlandse wetenschappelijke onderzoek. Bij de aanschaf van de tweeduizend camera’s baseert de Nederlandse politie zich ook op de evaluatie van dertig regionale experimenten door het hele land. Deskundigen plaatsen kanttekeningen bij de wetenschappelijke waarde van de evaluatie. Vaak werd alleen achteraf aan de agenten gevraagd wat ze van de bodycam vonden, zegt jurist Gerard Ritsema van Eck, surveillance-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Volkskrant. En niet, zoals bij de proef in Amsterdam, met een meting voor en na invoering van de bodycam, plus een controlegroep die geen bodycam droeg.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:05 januari 2021 08:46

Meer nieuws