Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Douwe Jan Elzinga: 'Bij koop huis burgemeester Maastricht lopen belangen door elkaar'

06 september 2019
Prof. Douwe Jan Elzinga
Prof. Douwe Jan Elzinga

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake van Maastricht heeft in het voorjaar van 2018 een pand gekocht van een ambtenaar die een hoofdrol speelde in een politieke affaire in die stad. De onderhandse verkoop is niet officieel bij de gemeente gemeld omdat het volgens haar een privé-kwestie betrof. Deskundigen spreken van belangenverstrengeling. De woning aan de Looiersgracht in Maastricht is het derde huis in die straat dat burgemeester Penn in bezit kreeg. ‘Die redenering is niet overeind te houden’, zegt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Volkskrant. ‘Hier lopen belangen door elkaar. De heer Lousberg kon en kan de steun van de burgemeester heel goed gebruiken.'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws