Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Carien de Jager: 'Financiële bijsluiters zijn maar beperkt effectief om consumenten te beschermen'

15 maart 2019
Mr. dr. Carien de Jager

Financiële bijsluiters bij complexe financiële producten zijn ongeschikt om consumenten te beschermen. De overheid verwacht er te veel van, zo concludeerde mr. dr. Carien de Jager in haar recente proefschrift. Voor consumentenbescherming zijn extra maatregelen nodig - van tekstvereenvoudiging tot aan het afschaffen van zeer risicovolle producten. 'Ik pleit niet voor het afschaffen van wettelijk verplichte informatiedocumenten. Maar heb niet te hoge verwachtingen van zulke documenten als het gaat om consumentenbescherming', aldus De Jager op Bank | Wereld Online.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:10 januari 2022 14:50

Meer nieuws