Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Willem Bruil: 'Invloed agrarisch adviseurs mogelijk verklaring omvang kalverfraude'

24 januari 2018

Adviseurs, accountants en mengvoerleveranciers verspreiden als moderne boodschappers verhalen over effectief gesjoemel over Nederland. Dat zegt Maarten Leseman van LTO Nederland in een reactie op het bericht dat melkveehouders op grote schaal frauderen met de registratie van rundvee. Ook Willem Bruil, bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht aan de Universiteit van Groningen, noemt in AgriHolland de invloed van agrarisch adviseurs als mogelijke verklaring voor de omvang van de fraude.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 december 2020 10:12

Meer nieuws