Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Viola Bex-Reimert: 'Discretionaire bevoegdheid is bedoeld als een vangnet voor onvoorziene gevallen’

19 november 2018
Mr. dr. Viola Bex-Reimert

De staatssecretaris van Justitie moet niet langer de bevoegdheid hebben om te beschikken over het lot van individuele asielzoekers. Dat bepleit de VVD. De grootste regeringspartij dient daartoe dinsdag een voorstel in tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vijf vragen over het voorstel. ‘In dit soort zaken is geen enkel geval gelijk’, zegt Viola Bex-Reimert, universitair docent migratierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Volkskrant. ‘Elk dossier is anders en in elke zaak spelen andere factoren een rol bij de vraag of er sprake is van een schrijnend geval.’


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:10 maart 2022 15:09

Meer nieuws