Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Trix Mulder: 'Data gezondheidsapps moeten goed beschermd'

23 juni 2018

Wat gebeurt er met de gegevens van de talloze apps en draagbare apparaatjes die we gebruiken om onze fitheid te meten, bijvoorbeeld bij het sporten? Al deze apps en wearables creëren grote hoeveelheden (persoonlijke) data. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen de data die via die gezondheid- en fitness-apps verzameld worden allemaal in de categorie ‘gegevens over gezondheid’, aangezien het gaat om gegevens die iets zeggen over de fysieke of mentale gezondheid van natuurlijke personen. Trix Mulder, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef een opinie in het Dagblad van het Noorden.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:04 juli 2022 09:24

Meer nieuws