Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media

Rinus Otte: 'Het strafrecht is niet bedoeld als maatschappelijk werk'

02 november 2018
Prof. dr. mr. M. (Rinus) Otte

Rinus Otte was 21 jaar strafrechter. Hij schreef een boek over gevangenisstraf, vergelding en barmhartigheid. Hij geldt in de wereld van de rechtspraak als een eigenheimer, als een man die met zijn opvattingen tegen de heersende moraal in durft te gaan. Nu is er Een kleine biografie van het straffen, waarin Rinus Otte, bijzonder hoogleraar Organisatie van de Rechtspleging aan de RUG, straf en boetedoening analyseert. 'Te veel luisteren naar emoties ondermijnt de rechtspraak. We zijn doorgeschoten in allerlei vage termen die het zicht op de straf hebben vertroebeld', zegt hij in de NRC.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 12:41

Meer nieuws