Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Marnix Wallinga: 'Spanning tussen EU-beleggingsregels en burgerlijk recht'

11 december 2018
mr. M.W. Wallinga
Doordat er op Europees niveau beleggersbeschermingsregels zijn ingevoerd, ontstaat er spanning in het nationaal burgerlijk recht. Dat concludeert onderzoeker Marnix Wallinga in zijn proefschrift. De regels zijn opgesteld om de integratie van de Europese markt te bevorderen en om nieuwe financiële crises te voorkomen. De Europese wetgever heeft deze richtlijnen ontwikkeld voor een beter toezicht. Dat betekende voor lidstaten dat de regels geïmplementeerd moesten worden in het nationale toezichtrecht. ‘Hierdoor zijn er twee normenkaders ontstaan die langs elkaar schuren,’ zegt Wallinga in een interview in de Staatscourant.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:29 augustus 2022 08:56

Meer nieuws