Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

John Morijn: 'Waarom is de EU juist in de economisch presterende landen de pispaal?'

08 oktober 2018
Mr. dr. John Morijn
Mr. dr. John Morijn
De EU-landen die steeds als zorgenkindjes de krant halen, schitteren op andere fronten. Uit recente Eurostat-statistieken blijkt dat de top 10 EU lidstaten met de minste werkloosheid tevens de lidstaten bevat waartegen de EU op dit moment allerlei acties onderneemt om instorting van de rechtsstaat te voorkomen. Om scherpe vragen te stellen en te oordelen moeten algemeenheden en eenzijdige verhalen worden doorgeprikt, betoogt universitair docent Europese mensenrechten John Morijn in een opiniestuk in de Volkskrant.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws