Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Jeroen ten Voorde: 'Het is de strategie om de olifant in de kamer te laten staan, zoals de Engelsen dat noemen'

09 november 2018
Prof. mr. dr. J.M. (Jeroen) ten Voorde

Krijgen 34 Friezen straf voor hun snelwegblokkade tegen het zwartepietprotest? En wat betekent de rechtszaak voor de hoogoplopende strijd om de kleur van Piet? Strikt genomen gaat de zaak over demonstratierecht en verkeersonveiligheid. Maar de aangeklaagden verwijzen ook naar de maatschappelijke tegenstellingen die erachter liggen. 'Er is weliswaar een groot maatschappelijk debat, maar in de rechtszaal gaat het over andere zaken', zegt de Leidse hoofddocent strafrecht Jeroen ten Voorde, tevens bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie in Groningen, in Trouw.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2021 12:49

Meer nieuws